Encyklopedie města Ostravy !!!

Učitel, školní inspektor a činovník dobrovolného hasičstva Rudolf Ludwig (1857–1943). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Rudolf Ludwig


  • * 21.12.1857 Příbor (okr. Nový Jičín) – † 03.01.1943 Moravská Ostrava


  • pedagog, ředitel školy, okresní školní inspektor, činovník českého dobrovolného hasičstva


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny příborského právovárečného měšťana. Od roku 1895 působil na české měšťanské škole v Moravské Ostravě, jejímž ředitelem se krátce nato stal. V roce 1907 byl jmenován okresním školním inspektorem pro české a polské školy na Ostravsku a v moravských enklávách ve Slezsku. Podstatně se zasloužil o rozvoj českého národního školství i sociální péče o chudou školní mládež v moravskoslezském regionu. Od mládí se angažoval jako dobrovolný hasič. Byl zakladatelem několika župních hasičských organizací a významným představitelem českého hasičstva na zemské i celostátní úrovni. Odborně se zabýval hasičskou technikou a praxí s využitím poznatků z oborů fyziky, chemie a mechaniky, o těchto tématech také hodně publikoval. Byl konzultantem a zkušebním komisařem pro hasičské stroje a nářadí, přísežným soudním znalcem. V roce 1926 se podílel na založení českého hasičského sboru v Moravské Ostravě. Zastupoval české hasičstvo na mezinárodních fórech a zahraničních kongresech, byl čestným členem několika zahraničních hasičských federací.


  • vzdělání

   gymnázium v Příboře
   učitelský ústav v Olomouci

  • vyznamenání a pocty

   záslužná medaile České ústřední jednoty hasičské Markrabství moravského (1913)
   Válečný kříž za civilní službu III. třídy
   záslužná medaile Červeného kříže II. třídy

  • jiné pocty

   uznání Zemské školní rady v Brně
   uznání Ministerstva školství a národní osvěty ČSR


  • zaměstnání

   obecná škola v Loučanech
   obecná škola chlapecká v Příboře (1879–1894)
   měšťanská škola ve Vsetíně (1894–1895)
   česká měšťanská škola chlapecká v Moravské Ostravě (1895–1926, od 1897 ředitel)
   soukromá dívčí měšťanská škola v Moravské Ostravě (ředitel)
   Okresní školní výbor v Moravské Ostravě (1907–1926, inspektor)

  • odborné a zájmové organizace

   učitelský spolek "Komenský" v Moravské Ostravě (předseda)
   spolek Dobromila v Moravské Ostravě (člen kuratoria, čestný člen)
   Okresní péče o mládež v Moravské Ostravě
   Ústřední rada samaritská Čs. červeného kříže
   Klub českých turistů v Moravské Ostravě
   česko-německý, později český Sbor dobrovolných hasičů v Příboře (místovelitel, jednatel)
   český Sbor dobrovolných hasičů v Moravské Ostravě (náčelník)
   Župní hasičská jednota severovýchodní Moravy č. 2 (jednatel)
   Lašská župní jednota hasičská Křenkova (předseda technického odboru)
   Zemská ústřední jednota hasičská pro Moravu a Slezsko (člen výboru, jednatel, starosta, čestný předseda)
   Svaz dobrovolného hasičstva československého (místostarosta)
   Sdružení hasičstva slovanského


  • obrazy

   img1684.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   24. 1. 1909
   Pohřeb ředitelky školy Marie Matulové v roce 1909 10. 1. 1907
   Schůze spolku podporujícího chudé žáky českých obecných a měšťanských škol (leden 1907) 6. 1. 1902
   Porada o zavedení německého jazyka na českých školách v Moravské Ostravě v roce 1902 13. 8. 1898
   IV. sjezd Klubu českých turistů v Moravské Ostravě v roce 1898Aktualizováno: 06. 09. 2021