Encyklopedie města Ostravy !!!

Helena Salichová, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  akademická malířka Helena Salichová


  • * 25.4.1895 Kyjovice (okr. Opava) – † 2.7.1975 Ostrava


  • malířka, grafička, etnografka, spisovatelka, publicistka


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1919 odešla studovat do Prahy na Akademii výtvarných umění. Jejími učiteli byli mj. prof. V. Hynais, V. Nechleba, A. Bröms a K. Krattner. V době pražských studií se seznámila s Leošem Janáčkem, který si vybral deset písní, které H. Salichová sesbírala v rámci svého etnologického výzkumu a složil k nim klavírní doprovod. Po absolvování Akademie v roce 1926 se trvale usadila v Polance nad Odrou. Spolu s Jindřichem Šajnarem se po roce 1945 významně podíleli na akci Budujeme Slezsko, jejímž cílem bylo pomoci válkou zničeným slezským obcím.
   V meziválečném období, ale hlavně v 50. a 60. letech 20. st., rozvíjela publicistickou, osvětovou a přednáškovou činnost. Pořádala besedy, přednášky, publikovala v tisku a byla častým hostem rozhlasového vysílání.


  • bydliště

   Polanka nad Odrou

  • čestný občan

   Čavisov (1946), Kyjovice (1970)

  • cena města

   Ostrava (1970)


  • vzdělání

   obecná škola v Kyjovicích
   německá měšťanská škola v Opavě
   Vzdělávací ústav sester dominikánek v Klimkovicích
   Akademie výtvarných umění v Praze (1919-1926)

  • vyznamenání a pocty

   Výtvarná cena města Ostravy (1958)
   Cena Petra Bezruče (1967)

  • jiné pocty

   čestný odznak a pamětní medaile Městské rady v Opavě (1974)
   zasloužilá umělkyně (1975)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitelka dívčích ručních prací a literatury v Kyjovicích (od r. 1914)
   učitelka na trojtřídní obecné škole v Krásném Poli (od r. 1928)
   učitelka v obecné škole v Dolní Lhotě
   akademická malířka


  • hrob

   hřbitov v Polance nad Odrou

  • pojmenováno

   Základní škola Heleny Salichové Ostrava-Polanka nad Odrou
   Základní umělecká škola Heleny Salichové Ostrava-Polanka nad Odrou
   Slezský soubor Heleny Salichové


  • obrazy

   img0230.jpg

   img0207.jpg


  • pojmenované ulice

   Heleny Salichové (Polanka nad Odrou)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Antonín Hála


  • děti

   Milan Salich (Hála)


  • objekty

   Pamětní deska Heleně Salichové
   pamětní deska


  • události

   21. 10. 1945
   Výstava děl z tvorby Heleny Salichové 10. 3. 1926
   Ustavující schůze Moravsko-slezského sdružení výtvarných umělců v roce 1926


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Janulíková


Aktualizováno: 22. 10. 2018