Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Václav Křístek


  • * 30.8.1918 Moravská Ostrava – † 9.9.1979 Praha


  • znalec českého jazyka, filolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z hornické rodiny v Polské Ostravě. Od roku 1950 působil na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 1968 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Důvěrná znalost ostravského hornického prostředí se projevila hned na počátku jeho vědecké dráhy vydáním monografie Ostravská hornická mluva. Vedle toho věnoval pozornost také studiu historického vývoje spisovné češtiny.


  • vzdělání

   V letech 1929-1937 studoval na klasickém gymnáziu v Ostravě a poté na filozofické fakultě v Brně obor čeština — němčina. Studium na fakultě bylo přerušeno uzavřením českých vysokých škol za okupace a V. Křístek ho mohl dokončit až po válce (1946). V roce 1951 habilitoval.

  • vyznamenání a pocty

   V roce 1968 dostal vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
   v roce 1977 mu byla za jeho pedagogickou činnost udělena Medaile Jana Amose Komenského a o rok později obdržel stříbrnou plaketu Josefa Dobrovského


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   pedagog na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
   pedagog Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
   náměstek ministra školství
   československý velvyslanec v Čínské lidové republice

  • politická orientace

   Komunistická strana Československa

  • odborné a zájmové organizace

   člen jazykovědného kolegia Československé akademie věd
   předseda pravopisné komise ČSAV


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • související odkazy

   WikipedieAktualizováno: 04. 03. 2024