Encyklopedie města Ostravy !!!

Blanka Pitronová. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  PhDr. Blanka Pitronová, CSc.


  • * 14.10.1928 Hranice (o. Přerov) – † 1.12.2008 Ostrava


  • historička


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1952, po administrativním oddělení ostravského městského archivu od muzea se stala jeho ředitelkou. V roce 1955 přešla na archivní oddělení krajské správy ministerstva vnitra. Zájem o vědeckou práci ji přivedl v roce 1959 do Slezského ústavu Čs. akademie věd v Opavě, kde setrvala až do jeho zrušení v roce 1993. Za tu dobu vydala řadu prací o hospodářských a sociálních dějinách
   Slezska a Ostravska v období pozdního feudalismu, o demografických problémech souvisejících s kapitalistickou industrializací, o otázce migrací ze zaostalé Haliče.


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Hranicích
   Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Archiv města Ostravy (ředitelka)
   archivní oddělení krajské správy ministerstva vnitra
   Slezský ústav Čs. akademie věd v Opavě


  • obrazy

   img2513.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazitAktualizováno: 26. 03. 2024