Encyklopedie města Ostravy !!!

Alois Sivek, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  prof. PhDr. Alois Sivek, CSc.


  • * 10.2.1920 Dolní Suchá (okr. Karviná) – † 7.10.1971 Havířov (okr. Karviná)


  • univerzitní profesor, literární historik a kritik, pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Výsledky své badatelské práce publikoval od roku 1946. Zaměřoval se na literární tradice a lidovou slovesnost ve Slezsku a na Ostravsku. Toto studium jej přivedlo ke zkoumání odkazu tradice zbojnictví v literatuře. Věnoval se také životu a dílu Petra Bezruče. Jako literární kritik sledoval rovněž novou literární tvorbu na Ostravsku. V literárně-historických studiích se věnoval nejen českým, ale také polským tvůrcům.
   Zasloužil se o transformaci Pedagogického institutu v Ostravě na Pedagogickou fakultu v Ostravě, jíž se stal v roce 1964 prvním děkanem.


  • vzdělání

   reformní reálné gymnázium v Českém Těšíně (maturita r. 1938)
   Masarykova univerzita v Brně (1938-1946)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   středoškolský učitel (1948-1950)
   lektor českého jazyka na univerzitě v Poznani
   vedoucí katedry bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci (1958-1961)
   vedoucí katedry českého jazyka a literatury na Pedagogickém institutu v Ostravě (1961-1964)
   děkan Pedagogické fakulty v Ostravě (1964-1970)

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa (vyloučen 1970)


  • hrob

   Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě


  • obrazy

   img0306.jpg img0788.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • související odkazy

   Galerie děkanů Pedagogické fakulty v Ostravě
   Wikipedie


  • autor

   Janulíková


Aktualizováno: 13. 02. 2019