Encyklopedie města Ostravy !!!

Alois Sivek, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  prof. PhDr. Alois Sivek, CSc.


  • * 10.2.1920 Dolní Suchá (okr. Karviná) – † 7.10.1971 Havířov (okr. Karviná)


  • univerzitní profesor, literární historik a kritik, pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Výsledky své badatelské práce publikoval od roku 1946. Zaměřoval se na literární tradice a lidovou slovesnost ve Slezsku a na Ostravsku. Toto studium jej přivedlo ke zkoumání odkazu tradice zbojnictví v literatuře. Věnoval se také životu a dílu Petra Bezruče. Jako literární kritik sledoval rovněž novou literární tvorbu na Ostravsku. V literárně-historických studiích se věnoval nejen českým, ale také polským tvůrcům.
   Zasloužil se o transformaci Pedagogického institutu v Ostravě na Pedagogickou fakultu v Ostravě, jíž se stal v roce 1964 prvním děkanem.


  • vzdělání

   reformní reálné gymnázium v Českém Těšíně (maturita r. 1938)
   Masarykova univerzita v Brně (1938-1946)


  • dílo

   zobrazit Odborné publikace (výběr):

   Zbojnické motivy: Se zvláštní zřením k tematice janošíkovsko-ondrášovské (1950)
   Bezručova Stužkonoska modrá (1955, 1958)
   Ondráš z Janovic: příspěvek k poznání zbojnické problematiky v slovesnosti slezské oblasti (1958)
   Milan Rusinský (k padesátinám) (1959)
   Bibliografie polských silesiak, 3 svazky (s A. Grobelným a M. Kudělkou (1952–1954)
   Ondráš z Janovic (1957)


   Edice (výběr):

   Počátkové školních let Františka Palackého / Z Vlastních životopisů Františka Palackého (1958)
   Pohádky: výbor / Vojtěch Martínek (1958)
   Ze slezské domoviny: Pohádky a pověsti (1960)
   Bajki śląskie (1962)
   Od tří řek: pohádky a pověsti od Olzy, Ostravice a Opavice (1964)
   Dopisy Otakara Bystřiny Petru Bezručovi (1967)
   Stará píseň: zkazky a lid. vyprávění / Karel Dvořáček (1967)
   Větévky jalovcové, romance ze starých časů / Vojtěch Martínek (Ostrava 1967)
   Z korespondence o Slezských písních : Bezruč–Duša–Klír–Konůpek (1967)

   Učebnice a školní pomůcky (výběr):

   Čítanka pro šestý ročník základní devítileté školy s polským jazykem vyučovacím (1965)
   Slezské písně / Petr Bezruč: Edice mimočítankové četby (1960)


  • zaměstnání

   středoškolský učitel (1948-1950)
   lektor českého jazyka na univerzitě v Poznani
   vedoucí katedry bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci (1958-1961)
   vedoucí katedry českého jazyka a literatury na Pedagogickém institutu v Ostravě (1961-1964)
   děkan Pedagogické fakulty v Ostravě (1964-1970)

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa (vyloučen 1970)


  • hrob

   Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě


  • obrazy

   img0306.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Biografický slovník Slezska a severní Moravy"
   "Ostrava v datech"


  • související odkazy

   Galerie děkanů Pedagogické fakulty v Ostravě
   Wikipedie


  • autor

   Janulíková


Aktualizováno: 13. 02. 2019