Encyklopedie města Ostravy !!!

Alois Sivek, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  prof. PhDr. Alois Sivek, CSc.


  • * 10.2.1920 Dolní Suchá (dnes m. č. Havířova, okr. Karviná) – † 12.10.1971 Havířov (okr. Karviná)


  • univerzitní profesor, literární historik a kritik, pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Výsledky své badatelské práce publikoval od roku 1946. Zaměřoval se na literární tradice a lidovou slovesnost ve Slezsku a na Ostravsku. Toto studium jej přivedlo ke zkoumání odkazu tradice zbojnictví v literatuře. Věnoval se také životu a dílu Petra Bezruče. Jako literární kritik sledoval rovněž novou literární tvorbu na Ostravsku. V literárně-historických studiích se věnoval nejen českým, ale také polským tvůrcům.
   Zasloužil se o transformaci Pedagogického institutu v Ostravě na Pedagogickou fakultu v Ostravě, jíž se stal v roce 1964 prvním děkanem.
   V době začínající normalizace a s ní spojenými čistkami, odmítl propouštět z fakulty pedagogy vyloučené z komunistické strany. Sám byl z KSČ vyloučen a v roce 1970 zbaven děkanské funkce.


  • vzdělání

   reformní reálné gymnázium v Českém Těšíně (maturita r. 1938)
   Masarykova univerzita v Brně (obor čeština, němčina, od 1938, absolutorium 1946)
   doktorát z filologie 1950
   obhájení kandidátské práce (CSc., 1960)
   1968 jmenován profesorem

  • vyznamenání a pocty

   medaile Tisíciletí polského státu za zásluhy o upevňování československo-polských styků, udělena v roce 1966 Polskou radou Národní jednoty ve Varšavě


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   středoškolský učitel (1948–1950)
   lektor českého jazyka na univerzitě v Poznani (1949–1950)
   katedra bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci (od 1957, v letech 1958–1961 vedoucí katedry )
   vedoucí katedry českého jazyka a literatury na Pedagogickém institutu v Ostravě (1961–1964)
   děkan Pedagogické fakulty v Ostravě (1964–1970)

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa (vyloučen 1970)

  • odborné a zájmové organizace

   Památník Petra Bezruče, člen vědecké rady
   Československá společnost národopisná při ČSAV, člen
   Literární společnost československá, člen


  • hrob

   Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě


  • obrazy

   img0306.jpg

   img0788.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • školy

   Pedagogická fakulta v Ostravě


  • související odkazy

   Galerie děkanů Pedagogické fakulty v Ostravě
   Wikipedie


  • autor

   Janulíková


Aktualizováno: 16. 10. 2020