Encyklopedie města Ostravy !!!

Jaroslav Zahradník, šéfredaktor Moravskoslezského deníku, 1926. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Jaroslav Zahradník


  • * 31.01.1890 Stará Paka (okr. Jičín) – † 09.03.1977 Ostrava


  • učitel, publicista, národopisný a vlastivědný pracovník


  • pseudonym

   Marko Šíp

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny traťmistra původem z Frenštátu pod Radhoštěm. Prázdninová cesta na Těšínsko a do Moravské Ostravy roku 1908 jej motivovala k tomu, aby si zažádal o učitelské místo v tomto kraji. Bezprostředně po svém příchodu se zapojil do českého národního života v regionu, stal se velmi agilním českým vlastencem a národovcem. Byl redaktorem týdeníku Obrana Slezska. Z podnětu JUDr. Ferdinanda Pelce se stal šéfredaktorem národnědemokratických novin vycházejících v Moravské Ostravě – Moravskoslezský deník, Polední ostravský deník. Pro protiněmecké postoje těchto novin musel redakci po Mnichovu opustit. Poté, co odešel v roce 1943 nuceně do invalidního důchodu, se znovu vrátil k redakční a publicistické práci po osvobození 1945. Redigoval Věstník města Moravské Ostravy, v roce 1947 připravil k vydání publikaci "Ostrava – město uhlí a železa". Po odchodu na trvalý odpočinek v roce 1951 se nadále věnoval vlastivědné a publicistické práci.


  • cena města

   1948


  • vzdělání

   obecná škola ve Staré Pace (1896–1901)
   vyšší reálka v Jičíně (1901–1906)
   učitelský ústav v Jičíně (1906–1910)


  • zaměstnání

   česká obecná škola v Karviné (1910–1911)
   soukromá česká obecná škola v Doubravě (1911–1926)
   Kamenouhelné těžířstvo Orlová-Lazy, účetní jámy Bettina v Doubravě (1926–1929)
   Moravskoslezská vydavatelská společnost, šéfredaktor (1929–1939)
   Vítkovické kamenouhelné doly, úředník (1939)
   Národní matice v Praze, ostravská kancelář, vedoucí administrativní pracovník (1940–1943)
   Ústřední národní výbor v Ostravě, redaktor a vedoucí tiskového a propagačního odboru (1945–1948)
   Jednotný národní výbor v Ostravě, vedoucí městského muzea a archivu (1948–1950)

  • politická orientace

   Československá strana národnědemokratická

  • odborné a zájmové organizace

   Slezská matice osvěty lidové
   Čtenářsko-vzdělávací spolek v Karviné
   Čtenářský spolek v Orlové
   tělocvičná jednota Sokol v Orlové
   Slezská muzejní společnost v Orlové, jednatel kuratoria (1912–1938)


  • obrazy

   img2327.jpg

   img2328.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Ferdinand Pelc


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 11. 07. 2023