Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Antonín Hořínek


  • * 4.6.1879 Kunčičky (m. č. Ostravy) – † 13.3.1960 Ostrava


  • novinář, osvětový a vlastivědný pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Již před 1. světovou válkou působil Antonín Hořínek jako redaktor novin Ostravský obzor, Ostravan a Ostravský kraj. Od roku 1920 až do jejího zrušení v roce 1940 pracoval ve vedení Slezské Matice osvěty lidové a též se angažoval v Československé obci legionářské na Ostravsku. Byl autorem velkého množství článků v řadě regionálních periodik a z jeho pera vzešlo také několik dnes již méně známých děl beletristických a dramatických.


  • dílo

   Výběr z díla:

   Z ovzduší Ostravy (1907)
   Havíři (1925)


  • odborné a zájmové organizace

   Československá obec legionářská


  • prameny, literaturaAktualizováno: 20. 12. 2023