Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Josef Schreiber


  • * 25.12.1900 Hlavnice (o. Opava) – † 5.11.1981 Ostrava


  • hudební pedagog, skladatel a sbormistr


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Již během gymnaziálních studií vypomáhal např. jako houslista v orchestru divadelní společnosti A. J. Frýdy-Friedla. Od roku 1928 se stala jeho působištěm Moravská Ostrava. Začal jako soukromý učitel hudby, později hudbu vyučoval, byl sbormistrem pěveckých spolků LumírZáboj, podílel se na založení Kruhu přátel vážné hudby a Spolku pro komorní hudbu v Moravské Ostravě. V letech 1945–1949 působil jako dramaturgický poradce ostravské opery. Stál u zrodu Ostravského symfonického orchestru, Vyšší hudebně pedagogické školy v Osrtavě konzervatoře, krajské pobočky Svazu československých skladatelů a koncertních umělců.


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Moravské Ostravě
   konzervatoř v Brně (absolutorium 1924)


  • odborné a zájmové organizace

   Svaz československých skladatelů a koncertních umělců


  • prameny, literatura


  • události

   30. 8. 1934
   Ustavující schůze Spolku pro komorní hudbu v Moravské Ostravě v roce 1934 26. 11. 1893
   Ustavující valná hromada pěveckého spolku Záboj v roce 1893 23. 10. 1893
   Schválení stanov pěveckého spolku Záboj v roce 1893 7. 6. 1881
   Založení pěveckého spolku LumírAktualizováno: 29. 01. 2024