Encyklopedie města Ostravy !!!

Ludvík Klega, Zdroj: Archiv města Ostravy, drobné osobní archivní fondy

  MUDr. Ludvík Klega


  • * 22.8.1888 Hrabůvka (m. č. Ostravy) – † 9.1.1933 Vítkovice (m. č. Ostravy)


  • lékař, příslušník čs. legií v Rusku


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   V době balkánské války pobýval jako lékař v Černé Hoře. Po vypuknutí 1. světové války byl odvelen na východní frontu, padl do zajetí a v roce 1916 vstoupil do čs. legií. Stal se zdravotním náčelníkem severouralské fronty a nakonec členem vojenské lékařské komise ve Vladivostoku. Ve Vladivostoku se také oženil a v roce 1920 se vrátil do Prahy. V roce 1922 se stal městským lékařem ve Vítkovicích. S jeho jménem je spojeno založení Masarykovy ligy proti tuberkulóze ve Vítkovicích 1928-1929, pozornost věnoval snímkováním plic u horníků, zavedl očkování dětí ve škole. Na jeho popud bylo postaveno sokolské kino Rekord (Mír) ve Vítkovicích.


  • vzdělání

   gymnázium v Moravské Ostravě (maturita 1907)
   Karlo-Ferdinandova univerzita v Praze (1907-1911)


  • zaměstnání

   asistent prof. Josefa Thomayera v Praze (1911-1912)
   lékař v Černé Hoře (1912-1913)
   člen zdravotnické expedice organizované Čs. obcí sokolskou v Černé Hoře (1914)
   lékař v Krakově, na ruské frontě (1914-1920)
   lékař dětské nemocnice v Praze (1920)
   městský lékař ve Vítkovicích (1922)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol
   Československá obec legionářská


  • pojmenováno

   Základní škola Klegova, Ostrava-Hrabůvka


  • obrazy

   img0242.jpg

   img0243.jpg


  • pojmenované ulice

   Klegova (Hrabůvka)


  • prameny, literatura


  • děti

   Miroslav Klega (Alexej)


  • osoba na objektech

   Pamětní deska Ludvíku Klegovi
   pamětní deska


  • autor

   Novotná


Aktualizováno: 20. 05. 2021