Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Jan Pešat


  • * 24.11.1892 Mariánské Hory (m. č. Ostravy) – † 9.10.1974 Opava


  • hudební pedagog, dirigent a sbormistr


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Po maturitě byl učitelem na ostravských všeobecně vzdělávacích školách. Počátkem roku 1923 se stal dirigentem Hudebního kroužku ve Vítkovicích, pozdějšího Orchestrálního sdružení, v jehož čele stál plných padesát. V období 1925–1938 se Pešat intenzivně věnoval i hudebněpublicistické činnosti. Do sociálnědemokratického deníku Duch času psal recenze ostravských koncertů a operních představení, pozornost věnoval i hudebněvýchovné problematice. Ve druhé polovině třicátých let byl sbormistrem Dělnické pěvecké župy Janáčkovy v Ostravě. Počátkem roku 1944 založil Komorní orchestr Hudební školy Leoše Janáčka, s nímž do roku 1964 uváděl především hudbu českých klasicistních a současných skladatelů.
   Období 1945–1948 využil k rozsáhlé hudebně-organizátorské činnosti, v letech 1945–1951 pracoval i jako krajský školní inspektor pro hudební školy. Až do roku 1959 byl ředitelem vítkovické hudební školy. Za učitelskou a dirigentskou činnost se mu dostávalo četných ocenění udělovaných regionálními úřady i ministerstvem školství. Ve spolupráci s Františkem Míťou Hradilem a Josefem Przebindou vydal v roce 1945 Pamětní spis o reorganizaci hudebního školství a hudební výchovy, ve kterém požadovali například jednotný organizační statut pro všechny hudební školy a zrovnoprávnění všeobecně vzdělávacích a hudebních škol. J. Pešat stál rovněž u založení amatérského Orchestrálního sdružení, pozdější Ostravská filharmonie, kde dlouhodobě působil jako dirigent.


  • vzdělání

   učitelský ústav v Polské Ostravě (1909–1913)
   V letech 1919–25 studoval houslovou hru u Jindřicha Felda a dirigování u Jaroslava Krupky.


  • zaměstnání

   učitel Hudební školy pěveckého spolku Záboj
   Od 18. 8. 1926 byl ředitelem Hudební školy Svazu kovodělníků ve Vítkovicích (později Hudební škola Leoše Janáčka)
   krajský inspektor hudebních škol


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Míťa Hradil


  • události

   29. 10. 1959
   Zahájení symfonických koncertů na Hudební škole Dr. Leoše Janáčka v roce 1959 11. 2. 1944
   První koncert Komorního orchestru Hudební školy Leoše Janáčka (1944) 10. 4. 1923
   Založení Spolku Orchestrální sdružení ve Vítkovicích


  • související odkazy

   Český hudební slovník osob a institucíAktualizováno: 19. 01. 2024