Encyklopedie města Ostravy !!!

Karikatura Josefa Šrámka, Zdroj: České slovo ze dne 14. 1. 1934

  Josef Šrámek


  • * 6.1.1893 Třebovice (m. č. Ostravy) – † 16.2.1971 Ostrava


  • malíř, ilustrátor, odborný učitel kreslení


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se jako Josef Antonín Schramek do rodiny rolníka Josefa a Františky Schramkových v Třebovicích. Po studiích na reálném gymnáziu v Lipníku nad Bečvou (maturitní zkouška 1914) a učitelských zkouškách, vyučoval v Klimkovicích. V době I. světové války narukoval do armády. Později studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Vratislava Hugo BrunneraJosefa Schussera a na Akademii výtvarných umění v Praze u Otakara NejedléhoKarla Špillara, uskutečnil několik studijních cest do zahraničí. Působil v Opavě, ve Zlíně a následně zakotvil v Ostravě. Zde působil nejdříve jako učitel, později jako ředitel školy. Během svého života uspořádal výstavy napříč republikou, velká souborná výstava jeho pláten byla uspořádána roku 1956 v Domě osvěty v Ostravě. Tvůrčí práci a neutuchající zájem o kulturní život ukončilo úmrtí v 78 letech. Josef Šrámek je označován za „malíře slezské krajiny“, jeho díla jsou součástí mnoha sbírek soukromých i sbírek institucí, několik obrazů vlastní Galerie výtvarného umění v Ostravě.


  • vzdělání

   Reálné gymnázium v Lipníku nad Bečvou (1906-1914)
   Umělecko-průmyslová škola v Praze
   Akademie výtvarných umění v Praze (1925-1927)
   studijní cesty do Jugoslávie, Německo a Itálie
   studijní pobyt ve Francii


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitel v Klimkovicích
   odborný učitel kreslení v Opavě-Kateřinkách
   učitel, později ředitel školy v Ostravě

  • odborné a zájmové organizace

   Moravskoslezské sdružení výtvarných umělců (člen od roku 1926, jednatel, předseda v letech 1934-1941)
   Sdružení umělců slezských (od roku 1946)
   Svaz českých výtvarných umělců


  • hrob

   hřbitov v Třebovicích


  • obrazy

   img2024.jpg

   img2025.jpg img2251.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   Rokowská


Aktualizováno: 23. 09. 2022