Encyklopedie města Ostravy !!!

Páter Jan Tagliaferro (1867–1922). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  P. Jan Tagliaferro


  • * 16.12.1867 Frýdek (m. č. Frýdku-Místku) – † 27.12.1922 Cieszyn (Polsko)


  • katolický kněz, vlastivědný a osvětový pracovník, překladatel, spisovatel


  • pseudonym

   Fidelis, Bohumil Mariánský

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rodiny tkalce, jehož předkové pocházeli z italské Padovy. Křtěn byl jako Johann Albin, užíval též jméno Jan Evangelista. Již během svého působení na farnosti v Borové se projevil jako velmi schopný a neúnavný organizátor veřejného dění. Založil zde první kampeličku a hospodářský spolek pro Malenovice a okolí, působil na šíření křesťanskosociálních myšlenek mezi dělnictvem, zakládal náboženské spolky a bratrstva. Zřídil farní knihovnu, se svými farníky podnikal turistické výlety a poutě do Beskyd, na Lysé hoře nechal postavit tzv. Jubilejní kříž, z něhož následně posvěcením učinil poutní místo. Zabýval se osvětovou činností mezi obyvatelstvem Pobeskydí ve vztahu k prevenci proti alkoholismu.
   Byl autorem přibližně pěti desítek překladů náboženské literatury z němčiny, polštiny, italštiny a francouzštiny. Patřil k prvním přispěvatelům Věstníku Matice opavské, dopisoval do Opavského týdeníku, Novin Těšínska, Slezských listů, Ostravského kraje, Ostravsko-přívozských novin, Hlasu aj.
   Když byl na podzim 1904 jmenován na přímluvu Věnceslava Hrubého farářem v nově zřízené farnosti Michálkovice, intenzivně se zapojil do zdejšího veřejného života. Vedl spořitelní a záloženský spolek, řídil křesťanskosociální dělnickou organizaci, založil při faře několik náboženských bratrstev a družin, vybudoval místní farní knihovnu a staral se o šíření knih a časopisů. Aby tlumil národnostní rozpory ve společnosti, kázal v češtině, polštině i němčině. Přispěl ke zřízení české měšťanské školy v Michálkovicích i povýšení obce na městys. Ačkoliv sám vystupoval jako český vlastenec, což se mj. projevovalo tím, že se státními a nadřízenými církevními úřady komunikoval v češtině, takže byl dokonce vratislavskou konzistoří označen za "nesnášenlivého českého nacionála", po převratu 1918 se stal obětí protikatolické kampaně, byl ostrakizován jako národně nespolehlivý klerikál a nakonec násilně vypuzen z michálkovické farnosti. Uchýlil se do Frýdlantu nad Ostravicí, odkud byl posléze povolán generálním vikářem do Těšína, aby u jeho úřadu obstarával českou korespondenci a prozatímně spravoval nemocnici alžbětinek.


  • vzdělání

   německé gymnázium v Těšíně (maturita 1887)
   bohoslovecká fakulta v Olomouci (1887–1891)


  • zaměstnání

   Farní úřad a generální vikariát Těšín, kaplan
   Farní úřad Borová (Malenovice), farář (1896–1904)
   Farní úřad Michálkovice, farář (1904–1920)
   Generální vikariát Těšín (1920–1922)


  • obrazy

   img2380.jpg

   img2391.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 22. 09. 2023