Encyklopedie města Ostravy !!!

Páter Antonín Fusek (1871–1941), slezskoostravský farář. Zdroj: Archiv města Ostravy.

  P. Antonín Fusek


  • * 10.10.1871 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 28.08.1941 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • katolický kněz, komunální politik, národní a sociální pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Protektorát Čechy a Morava


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny drobného zemědělce. Od roku 1897 vyučoval náboženství na obecných školách v Polské Ostravě, od roku 1902 i na měšťanských. V době první světové války přebíral pro nedostatek učitelů i třídnictví. V letech 1904–1907 a 1910–1919 byl členem obecního zastupitelstva v Polské (Slezské) Ostravě. Byl jedním ze spoluzakladatelů spolku Matice osvěty lidové pro Knížectví těšínské a prosazoval české kulturní a politické zájmy na Těšínsku. Angažoval se v péči o děti a mládež, pro vzrůstající počet sirotků a zanedbaných dětí zejména v době světové války se zasadil o založení sirotčího spolku v roce 1916. V roce 1918 se zasloužil o vybudování Dětského domova pro sirotky a opuštěné děti v Čeladné, který pomáhal vydržovat také finančně a materiálně. V souvislosti s odlivem věřících po první světové válce napnul úsilí k výstavbě nových katolických chrámů v Kunčičkách, Slezské Ostravě-Hladnově a v Muglinově, přičemž tyto záměry se mu nepodařilo realizovat v plném rozsahu.


  • vzdělání

   české matiční gymnázium v Opavě (maturita 1892)
   bohoslovecká fakulta v Olomouci (1892–1896)

  • vyznamenání a pocty

   Válečný kříž Za občanské zásluhy III. třídy (1917)

  • jiné pocty

   čestný děkan (1931)
   arcibiskupský rada (1940)


  • zaměstnání

   Farní úřad v Pohvizdově (dnes Pogwizdów, Polsko), kaplan
   Farní úřad v Těšíně, kaplan
   Farní úřad ve Slezské Ostravě, katecheta (1897–1923), administrátor (1921–1924), farář (1925–1941)

  • odborné a zájmové organizace

   Matice osvěty lidové pro Knížectví těšínské, člen ústředního výboru (1898)
   Sirotčí spolek pro soudní okres polskoostravský a bohumínský, člen výboru, pokladník
   Okresní péče o mládež ve Slezské Ostravě, místopředseda (1923–1936), předseda (1936–1941)


  • obrazy

   img2379.jpg


  • prameny, literatura


  • události

   8. 9. 1898
   Založení Matice osvěty lidové pro Knížectví těšínské v roce 1898


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 07. 09. 2023