Encyklopedie města Ostravy !!!

Páter Jan Spurný (1820–1892). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  P. Jan Spurný


  • * 14.08.1820 Heneberky (dnes Třebčín, m. č. Lutína, okr. Olomouc) – † 28.03.1892 Moravská Ostrava


  • římskokatolický kněz, farář


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z hanáckého selského rodu. K 9. 3. 1876 byl ustanoven farářem v Moravské Ostravě. V roce 1888 byl jmenován knížearcibiskupským komisařem a vybrán pro úřad místeckého děkana, který však nakonec s odkazem na svůj pokročilý věk nepřijal. Věnoval vysoké finanční částky na zachování a renovaci kostela sv. Václava a zasloužil se o výstavbu nového farního chrámu Božského Spasitele v letech 1883–1889. Na stavbu tzv. nového kostela, jakož i na pořízení bohoslužebných předmětů obětoval část svého jmění. Intenzivně se zabýval ostravským školstvím, mj. také ze své funkce katechety v rámci okresní školní rady. V letech 1882–1888 zasedal za českou národní stranu v moravskoostravském obecním výboru, těšil se respektu a uznání i v politickém táboru ostravských Němců. K jeho oblíbeným volnočasovým aktivitám patřila střelba na terč a lovectví, několikrát zvítězil v tzv. královských střelbách pořádaných v Moravské Ostravě.

  • příčina úmrtí

   vyčerpání po přestálém tyfovém onemocnění


  • čestný občan

   Želeč (1891)


  • vzdělání

   gymnázium v Olomouci
   Bohoslovecká fakulta univerzity v Olomouci
   kněžské svěcení (3. 8. 1845)

  • jiné pocty

   konsistoriální rada (1888)
   protektor Spolku katolických tovaryšů v Moravské Ostravě (1891)


  • zaměstnání

   farnost Špičky
   farnost Všechovice
   farnost Rajnochovice
   farnost Horní Bečva
   farnost Kelč
   farnost Želeč (okr. Vyškov)
   farnost Kostelec (okr. Hodonín)
   farnost Moravská Ostrava (1876–1892)

  • odborné a zájmové organizace

   Moravský klub
   Střelecký spolek


  • obrazy

   img1661.jpg


  • prameny, literatura


  • stavby

   Katedrála Božského Spasitele
   náměstí Msgre Šrámka


  • události

   14. 9. 1890
   Slavnost svěcení školních budov a kamenného kříže v Přívoze v roce 1890 4. 10. 1883
   Slavnostní výkop základů ke kostelu Božského Spasitele v Moravské OstravěAktualizováno: 08. 11. 2021