Encyklopedie města Ostravy !!!

Profesor učitelského ústavu ve Slezské Ostravě Edvard Rund (1879–1931). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Edvard Rund


  • * 08.04.1879 Tomești (Rumunsko) – † 26.05.1931 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • hudební pedagog, sbormistr, skladatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do hudební rodiny v malé obci v tehdejším komitátu Hunyad v uherském Sedmihradsku, poblíž města Brad, pokřtěn byl v kostele sv. Štěpána ve městě Facsád v komitátu Krassó-Szörény (dnes rumunský Făget). Otec František Rund později působil jako městský kapelník v Přerově.
   Na Ostravsku dosáhl skvělých výsledků v hudebně pedagogické činnosti. K vysoké úrovni dovedl pěvecký sbor učitelského ústavu ve Slezské Ostravě, vynikl též jako dirigent ústavního orchestru. Byl zakladatelem a ředitelem hudebních škol Záboj ve Slezské Ostravě a Smetana v Karviné. Především jeho zásluhou měla výuka na hudební škole pěveckého spolku Záboj často až charakter konzervatorní přípravy. Působil jako sbormistr sdružených ostravských pěveckých spolků LumírZáboj, stál u zrodu Sokolského pěveckého sdružení. S těmito sbory rozvíjel rozsáhlou koncertní činnost, která významně utvářela podobu hudebního života Moravské Ostravy a jejího okolí v první třech desetiletích 20. století. Již před první světovou válkou zde uváděl náročná vokálně instrumentální díla, jako např. Berliozovo Faustovo prokletí. Výrazně se podílel na úspěšném průběhu ostravských oslav Smetanova roku (1924). Jako skladatel měl na svém kontě autorství několika komorních a symfonických opusů, především se ale věnoval stylovým úpravám slezských lidových písní.


  • vzdělání

   Janáčkova varhanická škola v Brně (1897–1898)
   soukromý žák houslového pedagoga Štěpána Suchého, kompozici studoval u Adolfa PiskáčkaBohumila Vendlera (1898–1900)


  • zaměstnání

   divadelní kapelník u kočovných společností (1900–1901)
   majitel hudební školy, učitel zpěvu na gymnáziu, varhaník a městský kapelník v Kyjově (1901–1905)
   učitel zpěvu a hudby, dirigent orchestru na gymnáziu v haličském Chýrově (1905–1907)
   učitelský ústav ve Slezské Ostravě, učitel, profesor (1907–1931)
   hudební škola pěveckého spolku Záboj ve Slezské Ostravě (1908–1931)

  • odborné a zájmové organizace

   Československá jednota hudebních stavů, odbočka v Moravské Ostravě, předseda


  • pojmenováno

   Základní umělecká škola Edvarda Runda ve Slezské Ostravě


  • obrazy

   img2408.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Vilma Rundová (Procházková)


  • děti

   Milada Rundová
   Zdeňka Rundová
   Slavomila Rundová
   Jiřina Rundová
   Břetislav Rund

   další děti (3)...


  • události

   20. 3. 1918
   První vystoupení obnovených pěveckých spolků Lumír a Záboj v roce 1918 25. 2. 1908
   Zřízení Hudební školy pěveckého spolku Záboj v roce 1908 15. 4. 1894
   První koncert pěveckého sdružení Záboj 26. 11. 1893
   Ustavující valná hromada pěveckého spolku Záboj v roce 1893 23. 10. 1893
   Schválení stanov pěveckého spolku Záboj v roce 1893
   další události (1)...


  • související odkazy

   Český hudební slovník osob a institucí
   Ostravský uličník
   ulice Eduarda Runda Ostravský uličník
   Rundova ulice


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 03. 11. 2023