Encyklopedie města Ostravy !!!

Rudolf Tlapák, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Rudolf Tlapák


  • * 27.8.1884 Zaječice (okr. Chrudim) – † 31.10.1940 Oranienburg (Německo)


  • pedagog, kulturní a osvětový pracovník, legionář


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Po vypuknutí 1. světové války byl povolán do rakousko-uherského vojska a poslán na frontu. 23. října 1914 byl zajat. Léta strávená v ruských zajateckých táborech zachytil ve svých denících. 15. července 1918 vstoupil do československých legií, s nimiž absolvoval cestu Sibiří do Vladivostoku (Rusko). Po návratu domů v roce 1920 znovu nastoupil na místo profesora na českém státním gymnáziu v Moravské Ostravě, kde působil i před válkou. V této době se ujal budování Lidové univerzity Masarykovy.
   Od 20. let 20. století byl iniciátorem regionální lidovýchovné a kulturní práce. Organizoval mj. diskuzní večery a univerzitní extenze. K jeho nejužším spolupracovníkům patřili Vojtěch MartínekFrantišek Král. V roce 1938 byl ustanoven osvětovým referentem pro Moravskou Ostravu.
   Na počátku 2. sv. války, 15. září 1939 byl pro své rozsáhlé aktivity a legionářskou minulost zatčen gestapem v rámci akce Albrecht I. Ze sběrného tábora v Moravské Ostravě byl deportován do koncentračního tábora v Oranienburgu u Berlína, kde měl podle úřední zprávy 31. října 1940 spáchat sebevraždu.


  • vzdělání

   obecná škola Zaječice (okr. Chrudim)
   gymnázium Chrudim (maturita 1903)
   Univerzita Karlova v Praze (1903-1908)

  • vyznamenání a pocty

   zemská cena expozitury Zemského národního výboru v Ostravě (in memoriam 1946)
   Československý válečný kříž 1939 (in memoriam 1948)


  • zaměstnání

   profesor latiny a řečtiny na klasickém gymnáziu v Moravské Ostravě
   ředitel státního československého gymnázia v Moravské Ostravě (od r. 1934)
   předseda jednoty Československé obce legionářské (1924-1939)
   člen městského zastupitelstva (1925-1939)
   člen městské rady (1925-1927)
   ředitel Masarykovy vyšší školy lidové
   člen zemského zastupitelstva moravskoslezského

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol
   Ústřední spolek českých profesorů
   Matice Ostravská
   Československá obec legionářská
   předseda Kulturní rady pro širší Ostravsko


  • hrob

   Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě


  • obrazy

   img0214.jpg

   img0289.jpg img0290.jpg


  • pojmenované ulice

   Tlapákova (Hrabůvka)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Král
   Vojtěch Martínek
   Zdeněk Materna


  • objekty

   Pamětní deska Rudolfu Tlapákovi
   pamětní deska


  • události

   21. 3. 1936
   Zahájení výstavby letiště v Hrabůvce 1. 7. 1929
   Zahájení pravidelného rozhlasového vysílání z Ostravy v roce 1929 14. 2. 1929
   Založení Česko-polského klubu v Moravské Ostravě v roce 1929 13. 5. 1926
   Slavnostní otevření Domu umění v Moravské Ostravě v roce 1926 30. 3. 1925
   První řádné zasedání městské rady Moravské Ostravy (1924)
   další události (3)...


  • související odkazy

   Encyklopedie dějin města Brna


  • autor

   Janulíková


Aktualizováno: 11. 01. 2024