Encyklopedie města Ostravy !!!

Václav Šílený, Zdroj Album representantů všech oborů veřejného života československého

  Václav Šílený


  • * 21.9.1879 Pištín (okr. České Budějovice) – † 9.10.1957 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • politik, pedagog, osvětový pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Patřil k zakládajícím členům České státoprávní demokracie (pozdější České národně demokratické strany) v Moravské Ostravě, byl místopředsedou a později předsedou místní organizace a místopředsedou organizace okresní.
   V květnu 1918 předsedal slavnostnímu zasedání reprezentantů českého národního života v Národním domě v Moravské Ostravě, které se stalo manifestací českých politických stran Ostravska za svobodu a samostatný demokratický stát.
   Po vzniku ČSR 29. října 1918 jmenován členem Okresního národního výboru v Moravské Ostravě, v prosinci t. r. také členem moravskoostravské správní komise, kde mu byl svěřen školský a kulturní referát.
   Výrazně se zasloužil o posílení českého školství v Ostravě - zasadil se o vytvoření nové české obecné školy na Nádražní ulici v Moravské Ostravě, přispěl k založení české obchodní akademie v Moravské Ostravě, reformního reálného gymnázia v Přívoze a státní průmyslové školy ve Vítkovicích
   Byl také jedním z iniciátorů myšlenky založení městského archivu a jedním z organizátorů úspěšné průmyslové a živnostenské výstavy v Moravské Ostravě v roce 1923.
   Rovněž působil jako jednatel a člen představenstva firmy Moravskoslezská vydavatelská společnost, s. r. o., která byla majitelem a vydavatelem listů Moravskoslezský deník a Polední ostravský deník.


  • bydliště

   Čs. legií 12, Moravská Ostrava


  • vzdělání

   gymnázium a reálka v Českých Budějovicích
   Univerzita Karlova v Praze
   České vysoké učení technické v Praze


  • zaměstnání

   profesor na zemské reálce ve velkém Meziříčí a v Telči (1901-1907)
   profesor na zemské reálce v Moravské Ostravě (1908-1918)
   ředitel reformního reálného gymnázia v Přívoze (1918-1938)

  • politická orientace

   člen národně demokratické strany

  • odborné a zájmové organizace

   Okresní osvětový sbor v Moravské Ostravě (jeho zakladatel a první předseda)
   České srdce v Moravské Ostravě (zakladatel)
   Kulturní rada pro širší Ostravsko
   spolek Národní divadlo moravskoslezské


  • hrob

   Hřbitov Moravská Ostrava (zrušen)


  • obrazy

   img0195.jpg


  • prameny, literatura


  • ulice

   Čs. legií


  • osoba na objektech

   Hrob rodiny Šílený
   hrob


  • události

   26. 5. 1918
   Manifestace českého lidu na Ostravsku 20. 5. 1906
   Ustavující valná hromada Průmyslové, živnostenské a obchodní jednoty pro severovýchodní Moravu a Slezsko v roce 1906


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 07. 01. 2021