Encyklopedie města Ostravy !!!

Valentin Valeček (1883–1971). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Valentin Valeček


  • * 02.02.1883 Mikolajice (okr. Opava) – † 04.12.1971 Ostrava


  • pedagog, školní inspektor, vlastivědný pracovník, spolkový činovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rolnického prostředí, vyrůstal v české vlastenecké rodině na Opavsku. Během svého působení v těšínské části Slezska se důkladně seznámil s problematikou tamních národnostních specifik a česko-polských vztahů. Po mnichovské dohodě v roce 1938 byl nucen tento kraj opustit a usadil se ve Slezské Ostravě. V roce 1939 byl poprvé penzionován. Po druhé světové válce byl jmenován zmocněncem ministerstva školství a osvěty pro obnovu českého školství na Těšínsku a Hlučínsku a znovu aktivován jako školský personalista. Po definitivní odchodu na odpočinek v roce 1958 se věnoval především vlastivědné práci a utřídění dokumentačního materiálu k Těšínsku v první polovině 20. století. Od roku 1967 byl členem krajské komise pro dějiny učitelstva, v jejímž rámci zpracoval na pět desítek životopisů učitelů zahynuvších v době nacistické perzekuce.


  • vzdělání

   obecná škola v Mikolajicích (1888–1894)
   české gymnázium v Opavě (1894–1902)
   učitelský ústav v Příboře
   zkouška učitelské způsobilosti pro obecné školy (1905)
   zkouška učitelské způsobilosti pro měšťanské školy (1909)

  • vyznamenání a pocty

   čestný titul Zasloužilý školský pracovník (1969)


  • zaměstnání

   obecná škola v Oticích (1902–1910)
   dívčí měšťanská škola v Lazech (1910–1916)
   Okresní hejtmanství (úřad) ve Fryštátě, okresní obilní inspektor, správce okresního hospodářského úřadu (1916–1922)
   Okresní školní rada ve Fryštátě, inspektor českých menšinových škol, okresní školní inspektor (1922–1938)
   Okresní školní rada v Moravské Ostravě, okresní školní inspektor (1938–1939)
   ostravská expozitura Zemské školní rady, vedoucí personálního oddělení (1948)
   Krajský národní výbor v Ostravě, personalista školského odboru
   Městský národní výbor v Ostravě, personalista odboru školství a kultury (do 1958)

  • odborné a zájmové organizace

   Čtenářský spolek v Oticích
   Učitelská jednota opavská
   Matice opavská
   Čtenářský spolek v Opavě
   Pěvecké sdružení slezských učitelů
   Sokol


  • obrazy

   img1796.jpg


  • prameny, literatura


  • sourozenci

   Jan Valeček


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 06. 01. 2023