Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Josef Hýbner


  • * 25.07.1839 Stranice (okr. Mladá Boleslav) – † 22.05.1927 Moravská Ostrava


  • báňský technik, odborný publicista, veřejný pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • nej...

   Ostrava: první ředitel nejstarší odborné školy na území města

  • zajímavé okolnosti

   Již v době jeho působení v Uhrách se u něj rozvinul zájem o báňské strojírenství. U Vítkovických kamenouhelných dolů se podílel na modernizační výstavbě a strojním vybavení dolů Louis, Šalomoun, AnselmOskar, u nichž vznikla nová prádla, lanovky, vlečné dráhy aj. Projektoval též povrchová zařízení při jámě Trojice nebo koksovně Karolina. Pracoval i na výstavbě hornických kolonií.
   Věnoval se rovněž odborné vědecké činnosti. Podnikl studijní cesty do Anglie, Francie a Německa, kde se seznamoval s nejvyspělejší báňskou technikou. Podílel se na založení ostravského Hornicko-hutnického spolku, jenž se mu stal základnou pro přednáškovou činnost. Napsal řadu odborných prací, publikovaných časopisecky, byl autorem desítek hesel v Ottově slovníku naučném. Přispěl ke vzniku velkých monografií o ostravsko-karvinském revíru. Zasloužil se o vznik Horní školy v Moravské Ostravě, nejstarší střední odborné školy ve městě, jejímž řízením byl pověřen.
   Byl významným představitelem české národní společnosti na Ostravsku. Aktivně se zapojil do činnosti celé řady spolků a organizací, které sledovaly kulturní, politickou a hospodářskou emancipaci moderního českého národa. Stal se rovněž předsedou Občanské záložny pro Moravskou Ostravu.


  • čestný občan

   Hranice (okr. Přerov), Slezská Ostrava


  • vzdělání

   reálka
   vysoká technická škola v Praze
   hornický a hutnický kurz na báňských akademiích v Banské Štiavnici a v Příbrami


  • zaměstnání

   státní doly v Nagybanya (1863–1872)
   Vítkovické kamenouhelné doly (1872–1909)
   Horní škola v Moravské Ostravě (1874–1919)


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Ing. Josef Hýbner."
   Ostatní literatura
   "Biografický slovník Slezska a severní Moravy"


  • osoby

   Otokar Bém
   Konstantin Grünwald
   Antonín Táborský


  • děti

   Irma (Marie Terezie) Táborská (Hýbnerová)


  • ulice

   Hýbnerova


  • školy

   Horní škola


  • události

   24. 10. 1897
   Ustavující schůze společnosti Český akciový pivovar 26. 6. 1894
   Návštěva Františka Ladislava Riegra v Moravské Ostravě 24. 4. 1892
   Ustavující valná hromada spolku První družstvo stavební v Moravské Ostravě v roce 1892 29. 2. 1880
   Ustavující valná hromada Občanské záložny pro Moravskou Ostravu v roce 1880 1. 10. 1874
   Zahájení vyučování na nově zřízené horní škole v Moravské Ostravě v roce 1874
   další události (2)...


  • související odkazy

   mapomol.cz
   Hýbnerova ulice


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 28. 08. 2023