Encyklopedie města Ostravy !!!

Jan Poppe, Zdroj: Pamětní spis vydaný na oslavu 25letého jubilea ústřední samosprávné organisace ve Slezsku 1905-1930. Slezská Ostrava 1930.

  Ing. Jan Poppe


  • * 15.5.1849 Horomyslice (okr. Plzeň) – † 19.8.1931 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • technik-horník, manažer, komunální politik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   V době svého působení ve službách Salmů provedl důkladný průzkum jižní části salmovského důlního pole na Ostravsku. Výsledky zpracoval a publikoval v odborném tisku a také použil jako podklady k projektu nového dolu jámy Ludvík v Radvanicích (m. č. Ostravy).
   Po svém příchodu na Ostravsko se angažoval v českých kulturních a vzdělávacích organizacích a také v komunální politice.
   Od přelomu let 1917-1918 se přiklonil k ideji samostatného československého státu. 6. ledna 1918 podepsal Tříkrálovou deklaraci.


  • vzdělání

   vyšší reálka v Plzni (dokončení 1867)
   Báňská akademie v Báňské Štiavnici (Slovensko 1867-1869)
   Báňská akademie v Příbrami (1869-1871)


  • zaměstnání

   praktikant na grafitových dolech v Černé v Pošumaví (okr. Český Krumlov) (1871-1872)
   kamenouhelné doly knížete Salma v Polské (nyní Slezské) Ostravě (1872-1903)
   ředitel dolů v ostravsko-karvinském revíru (od roku 1889)
   člen Ředitelské konference OKR
   člen obecního zastupitelstva ve Slezské Ostravě (1891-1925)
   starosta Polské Ostravy (zvolen v roce 1904)
   zemský poslanec za okresy Polská Ostrava, Frýdek a Bohumín (1909)
   vládní komisař pro Slezskou Ostravu (1919-1925)

  • odborné a zájmové organizace

   člen výboru moravskoostravské Horní školy
   předseda ostravské odbočky Hornicko-hutnického spolku
   předseda Ústředí starostenských sborů slezských
   člen Národní rady české v Praze
   člen Hornicko-čtenářského spolku Salm


  • obrazy

   img0997.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jaroslav Volenec


  • stavby

   Radnice Slezské Ostravy
   Těšínská 138/35


  • události

   5. 9. 1919
   Návštěva ministra veřejných prací ČSR Antonína Hampla v Moravské a Polské Ostravě v roce 1919 10. 1. 1919
   Návštěva ministra veřejných prací Františka Staňka v roce 1919 19. 7. 1914
   Manifestace 19. 7. 1914 proti německému národnostnímu útisku 24. 1. 1909
   Pohřeb ředitelky školy Marie Matulové v roce 1909


  • autor

   Janulíková


Aktualizováno: 26. 02. 2020