Encyklopedie města Ostravy !!!

Ing. Emanuel Balcar (1850–1922). Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Ing. Emanuel Balcar


  • * 04.06.1850 Poděbrady – † 09.01.1922 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • báňský technik, národní aktivista, publicista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny skláře. Během studií na technice, kde se původně věnoval vodnímu a železničnímu stavitelství, jej nasměroval k báňskému inženýrství Ignát Vondráček, který jej následně také přivedl do ostravsko-karvinského revíru. Během svého působení na Ostravsku proslul zejména jako hlavní inženýr na jámě Šalomoun, o jejíž technický rozvoj i zvýšení produktivity práce se výrazně zasloužil.
   Podílel se na organizaci české národní politiky a nejrůznějších veřejných aktivit na Ostravsku. Redigoval přílohu Opavského týdeníku Ostravan, tehdy jediného českého tisku na Ostravsku. Ochotnicky hrával divadlo. V letech 1877–1898 provozoval v Moravské Ostravě soukromé knihkupectví, v němž se zaměřoval na českou krásnou a odbornou literaturu. Dlouhodobě usiloval o vytvoření českého hornického názvosloví a vydání českého technického slovníku. Vypjaté národovectví se zřejmě stalo příčinou jeho přeložení a předčasného penzionování.
   Angažoval se v osvětové činnosti a sociální péči o dělnictvo. Byl bojovníkem proti alkoholismu, vedl dělníky ke spořivosti, vytvářel podmínky pro zvýšení jejich gramotnosti a informovanosti (šíření knih a časopisů, založení závodní knihovny). Po vynuceném odchodu do výslužby si přivydělával jako přísežný horní znalec a autorizovaný civilní geometr.


  • vzdělání

   česká vyšší reálka v Praze
   česká vysoká škola technická v Praze


  • zaměstnání

   Doubravsko-orlovské kamenouhelné těžířstvo, jáma Bettina v Doubravě (1872–1873)
   Vítkovické kamenouhelné doly, jáma Ida v Hrušově (1873–1879), jáma Šalomoun v Moravské Ostravě (1879–1895), jáma Terezie v Polské Ostravě (1895–1898)

  • odborné a zájmové organizace

   Matice ostravská, jednatel, předseda, protektor
   Moravský klub, zakladatel a člen předsednictva
   Občanská beseda
   Občanská záložna


  • obrazy

   img2291.jpg


  • pojmenované ulice

   Balcarova (Moravská Ostrava)


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Inž. Emanuel Balcar."
   Ostatní literatura
   "Biografický slovník Slezska a severní Moravy"


  • osoby

   Milan Balcar
   Konstantin Grünwald
   Vilém Jičinský
   Ignát Vondráček


  • osoba na objektech

   Hrob rodiny Balcar
   hrob


  • stavby

   Městský hřbitov
   28. října, sad Dr. Milady Horákové
   pohřben na tomto hřbitově


  • události

   13. 8. 1898
   IV. sjezd Klubu českých turistů v Moravské Ostravě v roce 1898 26. 6. 1894
   Návštěva Františka Ladislava Riegra v Moravské Ostravě 24. 4. 1892
   Ustavující valná hromada spolku První družstvo stavební v Moravské Ostravě v roce 1892 27. 9. 1885
   Založení Matice ostravské 17. 3. 1881
   Schválení stanov Moravského klubu v roce 1881
   další události (1)...


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 30. 05. 2023