Encyklopedie města Ostravy !!!

Ignát Vondráček (1819–1887). Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Ignát Vondráček


  • * 12.01.1819 Tachlovice (okr. Beroun) – † 11.06.1887 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • báňský technik, podnikatel a manažer v hornictví a hutnictví


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny prostého tesaře. Od poloviny šedesátých let 19. století se začal orientovat na vlastní podnikání v báňském průmyslu. Spojil se s bratry Gutmannovými, s nimiž společně si propachtoval doly olomouckého arcibiskupství a kapituly ve východní části ostravsko-karvinského revíru. Byl tak položen základ orlovsko-lazeckému těžířstvu. Propachtováním rothschildovských dolů v Doubravě, Moravské Ostravě a jejich okolí postupně vznikly Doubravsko-orlovské těžířstvo, Kamenouhelná společnost a koksovna v Moravské Ostravě a Vítkovické kamenouhelné doly, v nichž měl Ignát Vondráček kapitálový podíl. Společně s Gutmanny se zaměřil též na otevření kamenouhelných dolů na Rakovnicku. Přestože se průzkumy zdejších uhelných ložisek ukázaly jako neperspektivní, na místě zrušené jámy Prokop byla roku 1883 zřízena výrobna ohnivzdorných cihel a kameninových a mozaikových dlaždic. Patřil k českým podnikatelským elitám, jeho majetek čítal téměř dva miliony zlatých.
   Jako důlní manažer prosazoval moderní mechanizaci a koncentraci těžby. Z hlediska personální strategie zastával názor, že v čele převážně českého osazenstva šachet mají stát také techničtí úředníci a inženýři české národnosti. Ovšem k cílům a snahám české národní politiky na Ostravsku, zvláště té mladočeské, se stavěl kriticky a odmítavě. Patřil k odpůrcům národního radikalismu.
   Byl dvakrát zvolen poslancem moravského zemského sněmu za volební okresy Moravská Ostrava, Místek a Frenštát pod Radhoštěm. V letech 1873–1876 byl členem obecního výboru v Moravské Ostravě. Zasloužil se o zřízení obecné školy pro hornické kolonie na Hlubině a Šalomouně.


  • měšťan od

   15. 04. 1869


  • vzdělání

   triviální škola v Tachlovicích
   maltézská hlavní škola v Praze
   německé gymnázium na Malé Straně
   filozofická přípravka na gymnáziu
   Báňská akademie v Banské Štiavnici (1838–1842)


  • zaměstnání

   doly na Kladensku, v Příbrami a Letovicích, báňský úředník (1842–1844)
   železárny hraběte Mitrovského ve Štěpánově (1844–1845)
   železárny a doly knížete Salm-Reifferscheidta (1845–1857), znovu jako ústřední ředitel (1859–1867)
   železárny vratislavského biskupství v Železné u Vrbna pod Pradědem (1857–1859)
   Zwierzinowy doly v Polské Ostravě, inspektor (1857–1859)

  • politická orientace

   konzervativní staročech


  • obrazy

   img2292.jpg

   img2293.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Emanuel Balcar
   Wilhelm Isak Wolf Gutmann
   Antonín Mládek
   Anselm Salomon Rothschild


  • partneři

   Terezie Vondráčková (Opluštilová)


  • děti

   Vladimír Vondráček
   Oskar Vondráček
   Olga Briskerová (Vondráčková)
   Anna Mixová (Vondráčková)
   Božena Kasalovská (Vondráčková)

   další děti (1)...


  • osoba na objektech

   Hrobka rodiny Vondráček
   hrobka


  • stavby

   Městský hřbitov
   28. října, sad Dr. Milady Horákové
   pohřben na tomto hřbitově


  • události

   1. 1. 1874
   Zavedení příplatku horníkům na dolech Karolina a Šalomoun v roce 1874 1. 12. 1873
   Otevření úřadovny Městské spořitelny v Moravské Ostravě (1873) 2. 1. 1869
   Udělení koncese z roku 1869 pro stavbu a provoz železniční trati z Moravské Ostravy do Frýdlantu


  • související odkazy

   Ostravský uličník
   Vondráčkova ulice v Mariánských Horách


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 08. 02. 2024