Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Ing. Dr. mont. h. c. Erich Mládek


  • * 31.03.1857 Jedovnice (okr. Blansko) – † 04.07.1926 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • geolog, báňský technik a manažer


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Ve službách Vítkovických kamenouhelných dolů se stal závodním na dolech Ida a Šalomoun, od roku 1893 byl závodním na novém dole Louis ve Vítkovicích, jehož výstavbu dokončil a závod uvedl do provozu. Jako ředitel orlovsko-lazeckého těžířstva v Doubravě provedl rekonstrukci Hlavní jámy a Jámy Žofie, koksárny v Lazích a roku 1907 zahájil výstavbu v té době největšího kamenouhelného dolu v Rakousku-Uhersku Jámy Františka Josefa v Dolní Suché. Na dolech, které řídil, důsledně prosazoval využívání moderní techniky a nových technologií. Jako první ve střední Evropě nasadil k dopravě v dolech lokomotivy poháněné stlačeným vzduchem. Byl též průkopníkem v užívání elektrické energie v dolech. Vybudoval ústřední báňskou záchrannou stanici pro východní část ostravsko-karvinského revíru.
   Pokračoval v národní činnosti otce. Podílel se na založení české školy a fary v Orlové. Amatérsky se věnoval hudbě, ve hře na klavír a varhany dosáhl vysoké virtuozity. Přestože byl vyvíjen silný tlak ze strany německého úřednictva dolů, Gutmanni se za něj postavili a podrželi jej ve funkci. Teprve v průběhu první světové války ho na příkaz generálního štábu v Těšíně zbavili funkce a odeslali předčasně do výslužby.


  • vzdělání

   nižší gymnázium v Opavě
   česká vyšší reálka v Praze
   česká vysoká technická škola v Praze
   Báňská akademie v Příbrami
   Královská saská báňská akademie ve Freibergu

  • čestný doktorát

   Vysoká škola báňská v Příbrami (1911)


  • zaměstnání

   Vítkovické kamenouhelné doly, důlní měřič, závodní (1882–1900)
   Kamenouhelné doly Orlová-Lazy, ředitel (1901–1916)


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Antonín Mládek


  • sourozenci

   Anna Andrée (Mládková)


  • události

   1884
   Založení německého sboru dobrovolných hasičů ve Vítkovicích v roce 1884


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 28. 02. 2024