Encyklopedie města Ostravy !!!

Obchodní dům Brouk a Babka, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Karel Kotas


  • * 20.1.1894 Olomučany (okr. Blansko) – † 24.4.1973 Praha


  • architekt


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Během práce pro městský stavební úřad v Brně byl Karel Kotas angažován Vladimírem Fischerem, jedním z autorů projektu stavby Nové radnice, pro spolupráci na tomto projektu. Při svého pobytu v Moravské Ostravě v letech 1925-1931 pak výrazně ovlivnil podobu centra města realizacemi dalších obchodních, obytných a kancelářských objektů.


  • bydliště

   za pobytu v Ostravě:
   Hotel Slavia v Moravské Ostravě
   Šalounova 18 Vítkovice


  • vzdělání

   obecná škola Olomučany
   měšťanská škola Blansko
   Vyšší průmyslová škola v Brně 1908-1913
   Akademie výtvarných umění ve Vídni 1917-1918 (žákem Leopolda Bauera)
   Akademie výtvarných umění v Praze 1919-1921 (žákem Jana Kotěry)
   stavitelská zkouška 1921

  • vyznamenání a pocty

   řád Za vynikající práci (1969)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   firma Fr. Krásný ve Vídní a Praze (asi 1913-1914, 1921-1922?)
   smluvní architekt u Zemské správy politické v Brně
   smluvní architekt u městského stavebního úřadu v Brně (asi 1922-1925)
   stavební dozor na stavbě Nové radnice v Moravské Ostravě 1925-1931
   projektant pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtá 1932-1945
   technický ředitel firmy Bučina Zvolen 1946-1951
   projektant n. p. Papcel Štětí, později Dřevoprojekt 1951-1956

  • odborné a zájmové organizace

   Sdružení stavební tvorby
   Koliba, obec umělecké tvorby v Brně
   Skupina výtvarných umělců v Brně


  • poznámky

   Sloužil v rakousko-uherské armádě jako dělostřelecký důstojník (1914-1918), dosáhl hodnosti kapitána. Poté v československé armádě fo října 1919.


  • obrazy

   img0199.jpg

   img0200.jpg img0201.jpg img0202.jpg img0183.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Ladislav Jerie


  • ulice

   Šalounova


  • stavby

   Nová radnice
   Prokešovo náměstí 8/1803


  • události

   1. 3. 1930
   Otevření kavárny Savoy


  • související odkazy

   Internetová encyklopedie dějin Brna
   Wikipedie


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 22. 10. 2018