Encyklopedie města Ostravy !!!

František Sokol Tůma, Zdroj: Archiv města Ostravy

  František Sokol Tůma


  • * 2.5.1855 Benešov – † 31.12.1925 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • herec, redaktor, spisovatel


  • pseudonym

   Franta Tůma, František Sokol Tůma, Franta Sokol

  • rodné jméno

   František Tůma

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Z důvodu nedostatku finančních prostředků nemohl absolvovat vyšší vzdělání a zůstal po celý život samoukem, který získával poznatky četbou a osobní zkušeností.
   Během své herecké kariéry ztvárnil celou řadu rolí, záhy začal psát také vlastní hry a režírovat. Po nezdařených pokusech o angažmá v kamenném divadle se rozhodl stát recitátorem a této profesi byl velmi úspěšný,
   Od roku 1894 působil jako novinář a postupně vydával několik novinových periodik:
   - Radhošť (Valašské Meziříčí, Moravská Ostrava 1894-1897)
   - Ostravský obzor (Moravská Ostrava 1898-1901)
   - Ostravan (Moravská Ostrava 1901-19012)
   Vzhledem k neúspěchu a postupnému zániku těchto periodik začal redigovat časopis Horník (asi 1908-1910), což mu konečně poskytlo dostatečné finanční zajištění. Úspěšný a uznávaný jako dramatik a spisovatel začal však být až po 1. světové válce.
   Po celý svůj život se snažil udržovat nezávislou pozici a neangažoval se aktivně v žádné politické straně. Významně však podporoval horníky v jejich stávkových bojích a ve své tvorbě často poukazoval na neutěšenou sociální situaci chudších vrstev obyvatelstva.
   K jeho zálibám patřila cyklistika, tento sport pěstoval velmi aktivně a podnikal dlouhé jízdy po celém Ostravsku.
   Po úmrtí, k němuž došlo v městské nemocnici v Moravské Ostravě, byl za velké účasti všech vrstev ostravského obyvatelstva pohřben žehem v nově dostavěném městském krematoriu. Předtím mu však bylo vyjmuto a nabalzamováno srdce. Jak urna s popelem, tak i srdce, uložené ve zvláštní nádobě, se nyní nacházejí ve sbírkách Ostravského muzea.

  • příčina úmrtí

   zápal plic


  • bydliště

   Husova 9, Moravská Ostrava


  • vzdělání

   farní škola v Benešově (4 třídy)
   piaristická hlavní škola v Benešově (2 třídy)
   vyučen pekařem


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   pekařský pomocník (do 1879)
   herec kočovných společností (1879-1888)
   profesionální recitátor (1889-1893)
   novinář (od 1893)

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek báňských úředníků (tajemník)
   Podpůrný fond ku podpoře studujících českých škol v Moravské Ostravě (předseda)
   TJ Sokol Moravská Ostrava


  • obrazy

   img0210.jpg

   img0211.jpg img0212.jpg img0213.jpg


  • pojmenované ulice

   Sokola Tůmy (Zábřeh-Hulváky#Mariánské Hory)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Antonín Bárteček


  • ulice

   Husova


  • osoba na objektech

   Pamětní deska Františku Sokolu Tůmovi
   pamětní deska


  • objekty

   Busta Františka Sokola Tůmy
   busta


  • stavby

   Městský hřbitov
   28. října, sad Dr. Milady Horákové
   zpopelněn v krematoriu, urna uložena v kolumbáriu na hřbitově


  • události

   5. 7. 1930
   Odhalení památníku Františka Sokola-Tůmy 3. 1. 1926
   Pohřeb Františka Sokola Tůmy 24. 9. 1922
   Odhalení památníku obětem 1. světové války v Michálkovicích v roce 1922 26. 5. 1918
   Manifestace českého lidu na Ostravsku v květnu 1918 11. 1. 1917
   Hold spolku Horník novému rakouskému císaři Karlu I. v roce 1917


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 04. 02. 2019