Encyklopedie města Ostravy !!!

Valentin Držkovic, Zdroj: Archiv města Ostravy, fotografie z publikace: Valentin Držkovic 1888-1969. Sborník k šedesátým narozeninám. Opava 1948

  akademický malíř Valentin Držkovic


  • * 10.2.1888 Velká Polom (okr. Ostrava-město) – † 27.10.1969 Opava


  • malíř, grafik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Zpočátku jeho tvorbu ovlivnilo secesní umění, dílo Hanse Thomy a impresionismus. Zásadní vliv na jeho práci měly dvě návštěvy Paříže. Během prvního pobytu v letech 1925-1926 tvořil zejména monumentální plátna. Při své druhé návštěvě Francie v letech 1929-1932 studoval staré mistry. Zaměřil se na malbu krajin, portréty, výjevy z pařížských ulic, zvířata v zoo nebo postavy tuláků a lidí na okraji společnosti. Po svém návratu v roce 1932 tvořil v duchu realismu. V roce 1945 se zasadil o záchranu poškozených sbírek Městského muzea v Opavě. V letech 1921–1936 měl svůj ateliér v hostinci U Zlatého lva v Pustkovci.


  • vzdělání

   české matiční gymnázium v Opavě
   Univerzita Palackého v Olomouci (1907-1911)
   Akademie výtvarného umění ve Vídni (1912-1920)
   akademie v Karlsruhe (Německo)

  • vyznamenání a pocty

   zemská cena Zemského národního výboru (1946)
   vyznamenání Za vynikající práci (1964)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   kněz v Moravské Radoměři (1911)
   malíř z povolání
   muzejní kustod

  • odborné a zájmové organizace

   Sdružení umělců moravských
   Moravské sdružení výtvarných umělců
   Sdružení umělců slezských
   Svaz československých výtvarných umělců


  • hrob

   hřbitov ve Velké Polomi


  • obrazy

   img0300.jpg img0301.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoba na objektech

   Pamětní deska Valentinu Držkovicovi
   pamětní deska


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Janulíková


Aktualizováno: 22. 10. 2018