Encyklopedie města Ostravy !!!

Petr Cingr s první manželkou (1891), Zdroj: Archiv města Ostravy

  Petr Cingr


  • * 12.5.1850 Hudlice (okr. Beroun) – † 4.11.1920 Vídeň (Rakousko)


  • publicista, sociálně demokratický politik, organizátor odborového hnutí


  • pseudonym

   Hudlický

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Jeden z iniciátorů dělnického hnutí v českých zemích. Za pobytu v Sasku vstoupil do německé sociální demokracie a odborové organizace. Své zkušenosti z Německa pak uplatnil při organizaci dělnických odborů především na Ostravsku, kde také od 15. 8. 1893 trvale žil a pracoval jako redaktor. V roce 1897 se poprvé stal poslancem říšské rady, kde v roce 1911 zastupoval tzv. sociálně demokratické centralisty. Po vzniku Československa se stal poslancem Prozatímního národního shromáždění a v roce 1920 senátorem. Významnou roli sehrál při rozvoji české a polské dělnické publicistiky.


  • bydliště

   Zvěřinova ulice č. p. 766, Moravská Ostrava (1910)


  • vzdělání

   obecná škola v Hudlicích


  • zaměstnání

   nádeník (1863-1869)
   dělník (1871-1891)
   publicista (1891-1920)
   poslanec (1897-1920)
   senátor (1920)

  • politická orientace

   člen sociální demokracie

  • odborné a zájmové organizace

   podpůrný a osvětový dělnický spolek (1878)
   dělnický vzdělávací spolek Jungmann
   hornický vzdělávací a odborový spolek Prokop (1893)
   odborový spolek Unie horníků rakouských (1903)


  • hrob

   hřbitov ve Slezské Ostravě

  • pojmenováno

    Cingrův sad


  • obrazy

   img0216.jpg


  • pojmenované ulice

   Cingrova (Moravská Ostrava)
   Cingrův sad (Moravská Ostrava)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Tomáš Kubíček


  • ulice

   Cingrův sad


  • události

   13. 11. 1920
   Pohřeb Petra Cingra 10. 1. 1919
   Návštěva ministra veřejných prací Františka Staňka v roce 1919 15. 10. 1918
   Tábor lidu na Senném trhu a na Hlavním náměstí v Moravské Ostravě 15. 10. 1918 1. 5. 1918
   Oslavy Svátku práce v květnu 1918 23. 1. 1918
   Demonstrace v Moravské Ostravě a v Orlové v lednu 1918
   další události (11)...


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Šústková


Aktualizováno: 04. 02. 2019