Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Bl. Marie Antonína Kratochvílová


  • * 21.8.1881 Vítkovice (m. č. Ostravy) – † 2.10.1942 Stanislavov (dnes Ivano-Frankivsk,Ukrajina)


  • řeholnice, mučednice


  • rodné jméno

   Marie Anna Kratochvílová

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   V 19 letech vstoupila do kandidatury Chudých školských sester naší Paní ve Vratislavi (Polsko). V r. 1909 vstoupila do noviciátu kongregace a o rok později složila první řeholní sliby. Od r. 1917 působila až do své smrti na Ukrajině. 9. 7. 1942 byla pro spolupráci s ilegálními skupinami zatčena gestapem společně s ostatními sestrami v Mikuličině a uvězněna ve Stanislavově. Propuštěna byla 26. 9. 1942 ve velmi špatném zdravotním stavu.


  • vzdělání

   škola Chudých školských sester naší Paní v Bielsku-Białe (Polsko)
   učitelský ústav Chudých školských sester naší Paní v Bílé Vodě (okr. Jeseník) (do 1906)


  • zaměstnání

   učitelka v polské základní škole v Karviné (od 1906)
   učitelka klášterní školy v Karviné (1910-1917)
   filiálka Chudých školských sester naší Paní ve Lvově (Ukrajina) (1917-1925)
   představená filiálky Chudých školských sester naší Paní v Tlumači (Ukrajina) (1925-1932)
   ředitelka základní školy Chudých školských sester naší Paní ve Lvově (1932-1939)
   představená společenství školských sester v Mikuličině (Ukrajina) (1939-1942)


  • hrob

   hrobka sester Služebniček na hřbitově ve Stanislavově (Ukrajina), dnes neexistující

  • pojmenováno

   Dětský domov blahoslavené Marie A. Kratochvílové v Řepišti
   Vítkovická nemocnice Blahoslavené Marie Antoníny (2000-2005)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoba na objektech

   Pamětní deska Marii Antoníně Kratochvílové
   pamětní deska


  • události

   13. 6. 1999
   Blahořečení Marie Antoníny Kratochvílové


  • související odkazy

   Chudé školské sestry naší Paní
   Wikipedie


  • autor

   Glombíčková


Aktualizováno: 22. 10. 2018