Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  MUDr. Maximilian (Miksa) Munk


  • * 5.11.1847 Štvrtok (Slovensko) – † 27.11.1923 Vídeň


  • vedoucí šéflékař závodní nemocnice Vítkovických železáren


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko, Rakousko-Uhersko, Rakouská republika


  • zajímavé okolnosti

   Narozen v rodině Gabriela a Szary, roz. Holtz. Ze strany otce rodina pocházela z moravského Rousínova. Po absolutoriu medicíny na univerzitě ve Vídni, praktikoval v tamních nemocnicích. V roce 1878 byl osloven centrálním ředitelem VHHT Paulem Kupelwieserem, aby mu pomohl reorganizovat zdravotní péči o zaměstnance VHHT. Jeho zásluhou tak vznikla moderní vítkovická nemocnice, podílel se i na vzniku infekční nemocnice v Zábřehu nad Odrou, ze které později vznikla Krajská nemocnice, dále založil rehabilitační a doléčovací ústav pro zaměstnance VHHT v Nové Bělé. Angažoval se na poli boje proti TBC. Ostravské lékaře zastupoval v Moravské lékařské komoře, byl členem vítkovického obecního výboru a místní školní rady.
   Oženil se 15.10.1882 se Sophií, roz. Mannaberg, dcerou budapešťského obchodníka Mihála Mannaberga a Rosy Rachel, roz. Gutmann, sestry významných rakouských podnikatelů bratří Gutmannů, spolumajitelů VHHT. Z manželství vzešli tři dcery a dva synové. Do penze odešel 1.1.1919 a spolu s rodinou odešel na odpočinek do Vídně.


  • vzdělání

   obecná škola v Púchově
   piaristické gymnázium v Nitře
   lékařská fakulta Vídeňské univerzity


  • zaměstnání

   šéflékař vítkovické závodní nemocnice

  • odborné a zájmové organizace

   Moravská lékařská komora


  • prameny, literatura


  • osoby

   Wilhelm Isak Wolf Gutmann
   Paul KupelwieserAktualizováno: 13. 12. 2023