Encyklopedie města Ostravy !!!

Josef Kotas, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Josef Kotas


  • * 12.9.1891 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 11.7.1966 Ostrava


  • politik, odborový funkcionář, předseda národního výboru


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická repubilka


  • zajímavé okolnosti

   V době nacistické okupace působil v emigraci ve Velké Británii. Po osvobození Československa v roce 1945 byl iniciátorem akce Budujeme Ostravu (1946). V době jeho působení jako předsedy národního výboru byla zahájena v Ostravě-Zábřehu výstavba sídliště Stalingrad (od 1947) a v Porubě výstavba tzv. Nové Ostravy (od 1952). V roce 1951 bylo započato s výstavbou Nové huti. V roce 1945 byla z Příbrami do Ostravy přemístěna Vysoká škola báňská, v roce 1959 byla zahájena výuka na Pedagogickém institutu (pozdější Pedagogická fakulta v Ostravě). Postaveny byly rovněž zimní stadion v Moravské Ostravě, který nesl jeho jméno (1947) a sportovní hala Tatran (1953). Byla zahájena výstavba zoologické zahrady ve Slezské Ostravě a ústředního hřbitova tamtéž.


  • cena města

   Ostrava (1955)


  • vzdělání

   obecná škola na Hranečníku (část Slezské Ostravy), měšťanská škola na Hranečníku

  • vyznamenání a pocty

   Řád Klementa Gottwalda
   Řád republiky
   Polonia restituta


  • zaměstnání

   pomocný dělník v Žofinské huti (1905-1907)
   horník na Jámě Trojici ve Slezské Ostravě (1907-1912, 1918-1932)
   člen zastupitelstva a rady města Slezské Ostravy (1925-1938)
   poslanec moravskoslezského zemského zastupitelstva (od 1929)
   předseda krajského výboru KSČ (1945-1951)
   předseda národního výboru (1945-1960)


  • politická orientace

   člen sociální demokracie (od 1909), člen Komunistické strany Československa (od 1921)

  • odborné a zájmové organizace

   Unie horníků rakouských
   Průmyslový svaz Rudých odborů
   Dělnická tělocvičná jednota Lassalle
   Jednota proletářské tělovýchovy
   Mezinárodní všeodborový svaz
   Spolek pro výstavbu vzorného sídliště v Ostravě


  • hrob

   Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě

  • pojmenováno

   zimní stadion v Moravské Ostravě (postaven 1947, zbořen 2004)
   základní škola ve Slezské Ostravě (dnes Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p. o.)


  • poznámky

   V souvislosti s politickými represemi v 50. letech 20. století a zatčením vedoucího tajemníka krajského výboru KSČ v Ostravě Vítězslava Fuchse hrozilo i Josefu Kotasovi obvinění z protistátní činnosti. Byl však pouze zbaven funkce předsedy krajského výboru KSČ v Ostravě.


  • obrazy

   img0144.jpg

   img0145.jpg img0146.jpg img0147.jpg img0148.jpg img0656.jpg


  • pojmenované ulice

   Josefa Kotase (Hrabůvka)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Buchvaldek
   Josef Lampa


  • ulice

   Josefa Kotase


  • stavby

   Ostravský zimní stadion Josefa Kotase
   Cingrova


  • události

   30. 4. 1959
   Otevření mostu Pionýrů v roce 1959 15. 4. 1959
   Návštěva prezidenta Antonína Novotného v Ostravě v roce 1959 5. 3. 1959
   Světový šampionát v ledním hokeji v roce 1959 7. 3. 1956
   Návštěva delegace Maďarského národního shromáždění v Porubě v roce 1956 26. 6. 1949
   Ustavující plenární zasedání Jednotného národního výboru v Ostravě 26. června 1949
   další události (9)...


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 08. 02. 2019