Encyklopedie města Ostravy !!!

Ilja Hurník, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Ilja Hurník


  • * 25.11.1922 Poruba (m. č. Ostravy) – † 7.9.2013 Praha


  • skladatel, klavírista, spisovatel, dramatik a pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Komponovat začal v 11 letech. V té době byl podporován německy píšící spisovatelkou a básnířkou Marií Stonou, na jejímž zámku v Třebovicích ve Slezsku často pobýval. V roce 1938 se rodina přestěhovala do Prahy. Zde pokračoval ve studiu u klavíristy Viléma Kurze, jeho dcery Ilony Štěpánové-Kurzové a skladatele Vítězslava Nováka. Jako pianista často vystupoval v zahraničí, vynikal interpretací Clauda Debussyho a Leoše Janáčka. Vystupoval spolu s Pavlem Štěpánem, s nímž se zasloužili o renesanci čtyřruční hry na klavír. V letech 1957–1976 působil jako sólista Státní (později Janáčkovy) filharmonie Ostrava a jako jejímu sólistovi mu byly svěřeny výchovné koncerty pro žáky základních a středních škol. Motivy svých skladeb čerpal z lidové slezské intonace, později také z antických a biblických námětů. Kromě toho napsal několik povídkových sbírek, esejí, rozhlasových a televizních pořadů. Po celý život byl bytostně spjat s Ostravskem a opavským Slezskem. Po roce 1990 se stal prezidentem Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj v Ostravě.


  • čestný občan

   Ostrava (1997)


  • vzdělání

   reformní a reálné gymnázium v Moravské Ostravě (1933-1938)
   pražská konzervatoř (1945-1948)
   Akademie múzických umění v Praze (1948-1952)

  • čestný doktorát

   Ostravská univerzita (1992)

  • vyznamenání a pocty

   Zasloužilý umělec
   Medaile Za zásluhy (2007)
   Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby (2010)
   Cena Petra Bezruče (2012)


  • dílo


  • zaměstnání

   Státní filharmonie Ostrava (od 1971 Janáčkova filharmonie Ostrava) (1957-1976)
   Pražská konzervatoř (od 70. let 20. století)
   Vysoká škola múzických umění v Bratislavě (1974-1979)


  • pojmenováno

   Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21
   Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6


  • obrazy

   img0248.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Míťa Hradil
   Jaromír Richter
   Marie Scholzová


  • události

   18. 2. 1995
   Návštěva skladalele Ilji Hurníka v Ostravě v roce 1995


  • související odkazy

   Český hudební slovník osob a institucí
   hurnik.cz
   musica.cz
   Wikipedie


  • autor

   Novotná


Aktualizováno: 11. 01. 2023