Encyklopedie města Ostravy !!!

Slavnostní zahájení výuky na Ostravské univerzitě v roce 1991. V popředí rektor, prof. Jaroslav Hubáček. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií. Autor: Drahoslav Ramík

  prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.


  • * 27.4.1929 Moravské Budějovice – † 28.1.2020 Ostrava


  • jazykovědec, bohemista, první rektor Ostravské univerzity


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Hlavním oborem badatelského zájmu J. Hubáčka byla jazykovědná bohemistika se specializací na jazykovou kulturu (zejména kulturu mluveného slova), lexikologie s důrazem na sociolekty (slangy a argot), fonetika, fonologie, stylistika a rétorika; činný byl též jako lexikograf.
   Připravil úspěšný televizní seriál Mluvím, mluvíš… (1987)


  • vzdělání

   Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita), obory hudební výchova a český jazyk (absolutorium 1952), aspiranturu na brněnské univerzitě ukončil J. Hubáček v roce 1966 (z politických důvodů jmenován CSc. až 1986)
   profesorem jmenován v roce 1990

  • vyznamenání a pocty

   Pamětní medaile za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity (1996)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Osmiletá střední škola v Ostravě-Hrušově (1954–1959)
   Pedagogický institut v Ostravě, Pedagogická fakulta v Ostravě (odborný asistent od 1959)
   děkan Pedagogické fakulty v Ostravě (1990–1991)
   rektor Ostravské univerzity (1991–1995)
   děkan Filozofické fakulty OU (1997–2000)

  • odborné a zájmové organizace

   předseda ostravské pobočky Jazykovědného sdružení ČSAV
   člen České konference rektorů
   člen Rady vysokých škol
   předseda Pěveckého sdružení moravských učitelů (1980–1987)


  • obrazy

   img1276.jpg


  • prameny, literatura


  • školy

   Pedagogická fakulta v Ostravě
   Ostravská univerzita


  • související odkazy

   WikipedieAktualizováno: 02. 10. 2020