Encyklopedie města Ostravy !!!

prof. Milan Myška, Zdroj: Fotografii poskytla rodina Milana Myšky, děkujeme!

  prof., PhDr., Dr. h.c. Milan Myška, DrSc.


  • * 13.4.1933 Vítkovice (m. č. Ostravy) – † 8.7.2016 Opava


  • vysokoškolský pedagog, historik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z učitelské rodiny. Jako historik věnoval svůj zájem zejména hospodářským a sociálním dějinám. 1972 propuštěn z tehdejší Pedagogické fakulty v Ostravě a zůstal 9 let bez trvalého zaměstnání. Od roku 1983 působil jako historik ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Po listopadu 1989 se vrátil na fakultu, po vzniku Ostravské univerzity vedl na Filozofické fakultě katedru historie.


  • bydliště

   Elišky Krásnohorské 9, Opava


  • vzdělání

   obecná škola ve Frýdku-Místku (1939-1943)
   gymnázium v Moravské Ostravě (1943-1945), ve Frýdku-Místku (1945-1946), v Bílovci (1946-1951)
   Univerzita Karlova v Praze (1951-1956)

  • čestný doktorát

   Univerzita v Hradci Králové (2003)

  • vyznamenání a pocty

   Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity (2001)


  • dílo

   zobrazit Odborné publikace (výběr):

   - Ostravsko na prahu průmyslové revoluce (1958)
   - Založení a počátky Vítkovických železáren 1828-1880 (1960)
   - Počátky vytváření dělnické třídy v železárnách na Ostravsku (1962)
   - Die mährisch-schlesische Eisenindustrie in der industriellen Revolution (1970)
   - Opožděná industrializace. Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do počátků tovární výroby (1991)
   - Proto-industriální železářství v českých zemích. Robota a jiné formy nucené práce v železářských manufakturách (1992)
   - Rytíři průmyslové revoluce. Šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích (1997)
   - Breda a Weinstein (1998)
   - Rozbřesk podnikatelů (2000)
   - Vilém Jičínský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru (2006)
   - Faustin Ens. Životopis slezského intelektuála doby předbřeznové (2003)
   - Hrabě Hodic a jeho svět. Zámecká architektura ve Slezsku mezi barokem a osvícenstvím (2011)
   - Vzpomínání aneb "Tri dni ma naháňali, eště ma nědostali..." (2018)


  • zaměstnání

   vysokoškolský pedagog
   historik

  • odborné a zájmové organizace

   Grantová agentura ČR
   Stálá smíšená česko-polská komise humanitních věd


  • hrob

   hřbitov v Příboře


  • obrazy

   img0423.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Biografický slovník Slezska a severní Moravy"
   "M. M. Z díla hospodářského historika"
   "Rodokmen rodu Myšků z Petřvaldíku a Staré Vsi"


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Šústková


Aktualizováno: 22. 10. 2018