Encyklopedie města Ostravy !!!

prof. Milan Myška, Zdroj: Fotografii poskytla rodina Milana Myšky, děkujeme!

  prof., PhDr., Dr. h.c. Milan Myška, DrSc.


  • * 13.4.1933 Vítkovice (m. č. Ostravy) – † 8.7.2016 Opava


  • vysokoškolský pedagog, historik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z učitelské rodiny. Jako historik věnoval svůj zájem zejména hospodářským a sociálním dějinám. 1972 propuštěn z tehdejší Pedagogické fakulty v Ostravě a zůstal 9 let bez trvalého zaměstnání. Od roku 1983 působil jako historik ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Po listopadu 1989 se vrátil na fakultu, po vzniku Ostravské univerzity vedl na Filozofické fakultě katedru historie.
   Věnoval se dějinám hutnictví železa, zvláště počátkům Vítkovických železáren, formování dělnictva či průmyslovým oblastem. Podílel se na Dějinách Ostravy z roku 1967 i 1993, stál u založení sborníku Ostrava. Vedle několika desítek samostatných knih tvoří jeho dílo více jak dvě stě studií a článků. Po návratu k akademické práci se zabýval zejména industrializací, modernizací a výzkumem podnikatelstva.


  • bydliště

   Elišky Krásnohorské 9, Opava


  • vzdělání

   obecná škola ve Frýdku-Místku (1939-1943)
   gymnázium v Moravské Ostravě (1943-1945), ve Frýdku-Místku (1945-1946), v Bílovci (1946-1951)
   Univerzita Karlova v Praze (1951-1956)

  • čestný doktorát

   Univerzita v Hradci Králové (2003)

  • vyznamenání a pocty

   Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity (2001)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   vysokoškolský pedagog
   historik

  • odborné a zájmové organizace

   Grantová agentura ČR
   Stálá smíšená česko-polská komise humanitních věd


  • hrob

   hřbitov v Příboře


  • obrazy

   img0423.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Šústková


Aktualizováno: 03. 04. 2024