Encyklopedie města Ostravy !!!

prof. Václav Roubíček. Zdroj: Archiv Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

  prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., dr. h. c.


  • * 1.3.1944 Mladá Boleslav – † 14.7.2010 Nový Jičín


  • rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   V. Roubíček se od počátku vědecké kariéry zaměřoval na studium problematiky slévárenského koksu, extrakční depolymerizace uhelné hmoty a černého uhlí. Spolupracoval s Ústavem geologie a geotechniky ČSAV. V rámci vědecko-výzkumného působení publikoval v odborných periodikách Uhlí, Hutnické listy, Chemický průmysl atd.
   Jako rektor se založení Stavební fakulty VŠB v roce 1997 a Fakulty bezpečnostního inženýrství (2002). V době jeho působení jako rektora byla schválena výstavba nové auly, byly vybudovány Výzkumné energetické centrum, Centrální analytický laboratoř a nová sportovní hala.
   V. Robíček také aktivně prosazoval výstavbu dálnice D47.


  • vzdělání

   základní škola v Jičíně (1951–1959)
   Střední všeobecně vzdělávací škola v Jičíně (maturita 1962)
   Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie paliv a vody (1962–1967)
   obhajoba dizertační práce (1976)
   kandidát věd (1977)
   docent pro obor koksárenství (1990)
   profesor pro obor technologie paliv – koksárenství (1992)

  • čestný doktorát

   Doněcká státní technická univerzita (2001)

  • vyznamenání a pocty

   medaile Georgia Agricoly (2004)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Vysoká škola báňská, vědecký pracovník katedry koksárenství Hutnické fakulty (od 1968).
   proděkan Hutnické fakulty VŠB (od 1990)
   prorektor VŠB (od 1991)
   rektor VŠB – TUO (1997–2000, 2000–2003)
   prorektor pro vnější vztahy VŠB – TOU (2003–2006)
   senátor Parlamentu ČR (2002–2008)

  • politická orientace

   člen Občanské demokratické strany (od 2008)

  • odborné a zájmové organizace

   Česká společnost koksárenská (od 1971)
   Česká společnost chemická (od 1986)
   předseda oborové rady Chemického a energetického zpracování paliv
   člen předsednictva Rady vysokých škol (1991–1996)
   člen předsednictva České konference rektorů (od 1997)
   člen řídícího výboru Evropské konference rektorů (od 1997)
   předseda iNEER Advisory Board (International Network for Engineering Education and Research, 2000–2003)
   prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (od 2000)


  • obrazy

   img1358.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • školy

   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


  • události

   12. 3. 2001
   Návštěva ministra dolů a nerostného rozvoje Zambie Syamukayumbu Syamujaye v roce 2001


  • související odkazy

   WikipedieAktualizováno: 30. 11. 2020