Encyklopedie města Ostravy !!!

Doc. MUDr. Jiří Kandus, CSc. Za poskytnutí fotografie děkujeme manželce J. Kanduse, Elišce Kandusové.

  doc. MUDr. Jiří Kandus, CSc.


  • * 26.12.1930 Karviná – † 11.2.2018 Ostrava


  • lékař, vědecký pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Jako lékař důlní záchranné služby se J. Kandus podílel na záchranných pracích např. při hromadné havárii na Dole Dukla (130 obětí).
   J. Kandus se zabýval zdravotním stavem populace Ostravska z hlediska postižení uhlokopskou pneumokoniózou a hutnickou silikózou a také nejčastější nemocí zaměstnanců v těžkých hutních provozech a dolech – chronickou bronchitidou. V oblasti hutnictví mimo jiné jako první upozornil na rozdílný vývoj silikózy u mužů a žen a zabýval se sledováním Caplanova syndromu uhlokopů, čili revmatoidní pneumokoniózou. Jeho výzkumy zaprášení plic měly značný ohlas v zahraničí. V roce 1978 v Městské nemocnici Ostrava založil, vybudoval a rozvinul respektovanou Laboratoř funkční diagnostiky kardiopulmonálního ústrojí. Byl autorem mnoha vědeckých i populárně-naučných publikací.
   Spolupracoval rovněž s rozhlasem (pořad Šance pro tři miliony) a televizí, pro kterou vytvořil náměty a scénáře např. pro pořady Kuřácké etudy a Nepřítel nezná slitování.


  • čestný občan

   Ostrava (uděleno na 40. zasedání zastupitelstva města dne 30. 6. 2010)


  • vzdělání

   obecná škola Orlová (1935–1938)
   Matiční gymnázium v Moravské Ostravě (až do kvarty) (1938–1945)
   během války po nějakou dobu také gymnázium ve Zlíně
   gymnasium v Orlové (1945–1949)
   Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (1949–1955)
   Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, vědecká hodnost kandidáta lékařských věd (30.1.1968)
   Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, jmenován docentem v oboru chorob vnitřních (1991)
   Tři odborné atestace v oboru vnitřní lékařství (Praha ILF 1960), choroby z povolání (Praha 1970) a tuberkulóza a respirační nemoci (Praha 1973)

  • vyznamenání a pocty

   cena Slovenské společnosti pro alergologii (1980)
   Dérerova cena (1981)
   Cena předsedy České lékařské společnosti za nejlepší publikaci (1985)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   lékař v Krompaších (Slovensko, 1955–1956)
   Krajská hygienická stanice v Ostravě, Oddělení důlní hygieny, lékař (1956–1958)
   Ostravsko-karvinské doly, n. p., důl Fučík II, Petřvald, závodní lékař působící také jako důlní záchranář (1958–1964)
   Ústav hygieny práce a chorob z povolání, pobočka Ostrava, výzkumný pracovník (1964–1969)
   Ústav hygieny práce a chorob z povolání, pobočka Ostrava, přednosta klinického oddělení (1969–1970)
   Krajský ústav národního zdraví Ostrava, oddělení pro výzkum pneumokonióz KHS Ostrava, vedoucí klinického oddělení (1971–1978)
   Československá akademie věd Praha, samostatný vědecký pracovník (1972)
   Městská nemocnice s poliklinikou Ostrava, oddělení funkční diagnostiky, primář (1978–1998)
   Městská nemocnice s poliklinikou Ostrava, oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí a funkční diagnostiky, lékař (1998–2010)
   od roku 1994 externí pedagog na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
   soudní znalec Krajského soudu Ostrava (1971–2017)

  • odborné a zájmové organizace

   člen Hlavní problémové komise pro pneumologii ministerstva zdravotnictví ČSR (1970–1989)
   prezident Společnosti fyziologie a patologie dýchání J. E. Purkyně (1990–1994)
   řádný člen Societas Europaea Physiologiae Clinicae Respoiratoriae
   řádný člen European Medical Association Smoking or Health
   čestný člen České lékařské společnosti J. E. Purkyně


  • hrob

   Hřbitov Slezská Ostrava


  • obrazy

   img1282.jpg

   img1286.gif img1281.jpg img1280.jpg img1287.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazitAktualizováno: 09. 08. 2021