Encyklopedie města Ostravy !!!

Alois Sprušil, Zdroj: Galerie výtvarného umění Ostrava

  Alois Sprušil


  • * 12.5.1872 Žeravice (m. č. Přerova) – † 2.11.1946 Moravská Ostrava (m. č. Ostravy)


  • správce sbírek Domu umění v Moravské Ostravě, sběratel umění, soudní revident


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Přestože nezískal vyšší vzdělání (a ani o něj neusiloval, byť jako žák ve škole nad ostatní vynikal), od mládí byl člověkem uměnímilovným, chovajícím úctu ke kulturním hodnotám.
   Měl stěžejní zásluhu jak na vybudování Domu umění, tak také na tom, že stavitel František Jureček, jeho dlouholetý přítel, se nakonec rozhodl svou sbírku odkázat právě této kulturní instituci; původně totiž Jureček zamýšlel věnovat své sbírky pražské Moderní galerii (dnešní Národní galerie).
   Během svého působení v čele Domu umění v letech 1926-1946 rozšířil Sprušil jeho sbírky z prvotních 122 na 2100 akvizic, mezi nimi mj. o řadu cenných děl malíře Maxe Švabinského, a to díky osobnímu přátelství s tímto umělcem.
   V době nacistické okupace dokázal galerii udržet v českých rukou, v průběhu roku 1944 za přispění předsedy spolku Dům umění Eduarda Šebely přesunul nejcennější část sbírek do Kunčic pod Ondřejníkem, kde zůstaly uchráněny před bombardováním i před dalšími válečnými událostmi v průběhu osvobozování města, zatímco samotná budova Domu umění utrpěla citelné škody.


  • bydliště

   Českobratrská 4
   Milíčova 1


  • vzdělání

   obecná škola (patrně v místě bydliště)
   tříměsíční četnický kurz v Brně
   šestiměsíční četnický kurz v Brodku u Konice

  • vyznamenání a pocty

   vyznamenání Za zásluhy o výtvarné umění na Ostravsku (1941)


  • zaměstnání

   četnický aspirant
   četník u okresního četnického velitelství v Litovli
   prozatímní velitel četnické stanice v Brodku u Konice
   velitel četnické stanice ve Stonařově (okr. Jihlava)
   úředník Okresního soudu Slezská Ostrava od 1905
   úředník Okresního soudu Moravská Ostrava
   správce Průmyslového a živnostenského muzea ostravsko-karvinského revíru 1921-1926
   správce sbírek Domu umění 1926-1946 (bezplatně)

  • odborné a zájmové organizace

   Klub přátel výtvarného umění v Ostravě (spoluzakladatel)
   Národní jednota pro severovýchodní Moravu
   Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě (Spolek Dům umění)
   Ostravské kuratorium muzejního spolku (jednatel 1921-1932)
   Kulturní rada pro širší Ostravsko


  • obrazy

   img0221.jpg

   img0222.jpg img0223.jpg img0224.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Jureček
   Rudolf Prisching


  • děti

   Olga Kroutilíková (Sprušilová)


  • ulice

   Milíčova
   Českobratrská


  • osoba na objektech

   Hrob rodiny Sprušil
   hrob Pamětní deska Františku Jurečkovi a Aloisi Sprušilovi
   pamětní deska


  • stavby

   Městský hřbitov
   28. října, sad Dr. Milady Horákové
   pohřben na tomto hřbitově


  • události

   13. 5. 1926
   Slavnostní otevření Domu umění v Moravské Ostravě v roce 1926


  • související odkazy

   Nenápadný úředník Alois Sprušil změnil tvář ostravské kultury


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 25. 08. 2021