Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Karel Gajovský


  • * 30.10.1894 Zábřeh nad Odrou (část Hulváky) – † 05.05.1983 Ostrava


  • architekt, stavitel, podnikatel ve stavebnictví, činovník dobrovolného hasičstva


  • rodné jméno

   Gajowski, Gajewski - změna jména povolena 1937

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z početné havířské rodiny, jeho otec přišel na Ostravsko z polské Haliče. V meziválečné době patřil k nejvýznamnějším stavebním podnikatelům na Ostravsku, projektoval i realizoval celou řadu staveb na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Původně byl od roku 1920 společníkem stavitele Josefa Navrátila v Moravskoslezské stavební s. r. o., v roce 1924 získal vlastní stavitelskou koncesi a osamostatnil se. V roce 1925 přebudoval starou cihelnu v Hrabůvce na parní pilu a dřevoprůmyslový závod. Zpracovával stavební a truhlářské dřevo, provozoval tovární výrobu oken a dveří, navrhoval a instaloval dřevěné interiéry pro obytné domy, chaty, pohostinské podniky či obchodní domy. Od roku 1936 byl též společníkem ve firmě architekta Eduarda Dubského. V roce 1940 založil společně se svojí manželkou veřejnou obchodní společnost. V poválečných letech jeho firma získala velké zakázky u Ostravských chemických závodů a při výstavbě tzv. vzorného sídliště v Ostravě-Zábřehu. Po únoru 1948 byla znárodněna a začleněna do národního podniku Čs. stavební závody.
   Přestože neměl akademické vzdělání, náležel jako projektant k uznávaným tvůrcům funkcionalistické architektury. Jen v Moravské Ostravě ve 20. a 30. letech byly podle jeho plánů postaveny např. sportovní a společenský pavilon Dělnické tělocvičné jednoty, vila MUDr. Ludvíka Kremela či tzv. Hasičský dům na Fifejdách (dnes stanice Hasičského záchranného sboru Ostrava). Hasičské zbrojnice ostatně projektoval a stavěl i pro další české hasičské sbory (Metylovice, Štramberk aj.). Zakázky na stavbu domů vilového typu si u něj zadávaly přední osobnosti, jakou byl např. Vojtěch Martínek. Výrazně se podílel na stavebním rozvoji Zábřehu a Hulváků.
   V době nacistické okupace byl roku 1943 zatčen gestapem a vězněn v koncentračních táborech Buchenwald a Osvětim. Komunisté jej jako úspěšného podnikatele po únoru 1948 nejprve podrobili mimořádnému zdanění (tzv. milionářská dávka) a posléze vedle znárodnění samotné firmy vyvlastnili také jeho nemovitý majetek, který kromě činžovních domů v Hulvákách představovalo též venkovské výletní sídlo Hadinka v Klokočově na Opavsku, kde rád trávil volný čas s rodinou a kde měl i architektonický ateliér.


  • vzdělání

   vyučen zednickému řemeslu u Leopolda Pospíšila v Hulvákách
   stavitelská mistrovská zkouška


  • zaměstnání

   samostatný stavební podnikatel
   Čs. stavební závody, n. p., Ostrava (1949–1951)
   Vítkovické stavby, n. p., Ostrava (od 1951)

  • odborné a zájmové organizace

   Sbor dobrovolných hasičů v Hulvákách
   Lašská hasičská župa Křenkova č. 33 v Moravské Ostravě (později V. kraj moravskoostravský), náčelník, předseda stavebního odboru


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vojtěch Martínek


  • partneři

   Jarmila Gajovská (Riedlová)


  • stavby

   Hasičská stanice Ostrava-Fifejdy
   Odboje 8/1496


  • související odkazy

   Ostravské památky
   stavby Karla Gajovského Rodinná genealogie
   genealogické informace o rodině Gajovských


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 12. 08. 2021