Encyklopedie města Ostravy !!!

Josef Kempný v době, kdy zastával funkci předsedy Národního výboru města Ostravy, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Ing. Josef Kempný, CSc.


  • * 19.7.1920 Lazy (m. č. Orlové, okr. Karviná) – † 25.11.1996 Praha


  • politik, předseda národního výboru, předseda vlády České socialistické republiky, předseda České národní rady


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   V době jeho působení ve funkci předsedy národního výboru pokračovala intenzivní výstavba v Porubě a Zábřehu, dořešena byla otázka dobývání uhlí pod středem města. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR se přidal ke konzervativnímu křídlu v KSČ a byl jedním z předních představitelů tzv. normalizace.


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Orlové, gymnázium v Přívoze
   Vysoké učení technické v Brně

  • vyznamenání a pocty

   Řád republiky
   Řád Vítězného února
   Řád Klementa Gottwalda
   Hrdina socialistické práce


  • zaměstnání

   stavební dělník u zednického mistra F. Sládečka v Radvanicích (m. č. Ostravy) (1939-1941)
   stavební dělník u stavitele J. Novotného ve Vítkovicích (m. č. Ostravy) (1941-1942)
   stavební dělník v Jižním závodě Vítkovických železáren v Kunčicích (m. č. Ostravy) (1942-1945)
   stavební dělník v oddělení průmyslových staveb (1945-1948)
   stavební technik (1945-1948)
   poslanec národního výboru, člen rady národního výboru (1946-1948)
   ředitel Československých stavebních závodů v Ostravě, n. p., (1948-1951)
   ředitel Stredoslovenských staveb Zvolen, n. p. (1951-1952)
   ředitel Priemstavu Snina, n. p. (1952-1954)
   ředitel podniku Bytostav Ostrava, n. p. (1954-1956)
   ředitel podniku Generální investor bytové a občanské výstavby v Ostravě (1956-1958)
   poslanec Krajského národního výboru v Ostravě (1957-1960)
   ředitel Krajského projektového ústavu Ostrava (1960-1961)
   zástupce vedoucího oddělení průmyslu a stavebnictví krajského výboru KSČ (1961-1962)
   zaměstnanec Krajského sdružení ve stavebnictví, n. p. (1958 a 1962-196
   předseda Městského národního národního výboru v Ostravě (1964-1968)
   člen ÚV KSČ (1968-1989)
   tajemník ÚV KSČ (1968-1969)
   člen předsednictva ÚV Národní fronty České socialistické republiky a Československé socialistické republiky (od 1971)
   poslanec České národní rady (1968-1976 a 1981-1989)
   předseda byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích (1970-1971)
   předseda vlády České socialistické republiky a místopředseda vláda Československé socialistické republiky (1969-1970)
   poslanec Federálního shromáždění (1969-1989)
   předseda České národní rady (1981-1989)

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa od 1945 (vyloučen 1990)


  • poznámky

   Po listopadových událostech v roce 1989 se vzdal funkce předsedy České národní rady, poslaneckých mandátů v České národní radě i Federálním shromáždění. V roce 1990 byl vyloučen z KSČ a stáhl se do ústraní.


  • obrazy

   img0151.jpg

   img0150.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Buchvaldek
   Zdeněk Kupka


  • události

   3. 4. 1971
   Městská konference KSČ v roce 1971 18. 12. 1968
   Uvolnění Josefa Kempného z funkce předsedy Městského národního výboru v Ostravě 18. 12. 1968
   Zvolení Zdeňka Kupky předsedou MěstNV v roce 1968 24. 6. 1956
   Návštěva prezidenta Československé republiky Antonína Zápotockého v Porubě v roce 1956


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 22. 10. 2018