Encyklopedie města Ostravy !!!

Eduard Šebela, Zdroj: Album representantů všech oborů veřejného života československého

  Ing., Dr. h. c. Eduard Šebela


  • * 21.9.1878 Štěpánov (okr. Olomouc) – † 26.7.1952 Kunčice pod Ondřejníkem (okr. Frýdek-Místek)


  • báňský inženýr, ředitel Vítkovických kamenouhelných dolů, mecenáš umění


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Významný montánní manažer v OKR. Centrální ředitel Vítkovických kamenouhelných dolů, předseda Ředitelské konference OKR v letech 1926-1929. Zasloužil se o rozvoj české odborné hornické literatury. Mecenáš umění, podporoval stavbu a aktivity Domu umění. Napomáhal rozvoji turistiky v Beskydech.


  • bydliště

   Blahoslavova č. p. 1576, Moravská Ostrava
   Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 270


  • vzdělání

   obecná škola v Mariánských Horách, Vítkovicích a Moravské Ostravě
   německá zemská reálka v Moravské Ostravě (1891-1898)
   Báňská akademie v Lubně (Rakousko)


  • zaměstnání

   centrální ředitel Vítkovických kamenouhelných dolů

  • odborné a zájmové organizace

   Ředitelská konference OKR
   správní rada Dělnické úrazové pojišťovny v Brně
   Hornicko-hutnický spolek
   Ostravsko-karvinský spolek horní školy
   Svaz čs. horních a hutních inženýrů
   Ústav pro hospodárné využití paliv
   Okrašlovací spolek v Kunčicích pod Ondřejníkem
   Umělecká beseda
   Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu
   Spolek Národního divadla moravskoslezského
   Pohorská jednota Radhošť
   Spolek pro pěstování sportu a her


  • obrazy

   img0228.jpg

   img0597.jpg img0598.jpg


  • prameny, literatura


  • ulice

   Blahoslavova


  • události

   12. 12. 1936
   Oslavy 100. výročí založení Severní dráhy Ferdinandovy 13. 5. 1926
   Slavnostní otevření Domu umění v Moravské Ostravě v roce 1926 24. 1. 1923
   Založení Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě (1923) 12. 10. 1922
   Schválení stanov a programu Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě (1922)


  • autor

   Šústková


Aktualizováno: 26. 07. 2023