Encyklopedie města Ostravy !!!

MUDr. Jan May (1869–1931). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  MUDr. Jan May


  • * 25.10.1869 Turnov (okr. Semily) – † 15.09.1931 Praha


  • lékař, komunální politik, národní aktivista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny majitele realit a obchodníka s drahokamy. Na Ostravsko přišel na přelomu let 1894/1895, kdy se stal obvodním horním lékařem v Michálkovicích. Krátce nato přesídlil do Moravské Ostravy a od roku 1896 žil v Čertově Lhotce (pozdějších Mariánských Horách), kde působil jako lékař hornické bratrské pokladny a současně v úřadu obecního lékaře. V Mariánských Horách také vstoupil do komunální politiky, od roku 1898 byl členem obecního výboru a v letech 1906–1909 vykonával funkci starosty, byl rovněž členem místní školní rady, jíž od roku 1902 předsedal. Během jeho krátkého starostenského působení došlo v obci k několika významným událostem: povýšení Mariánských Hor na město, dostavbě chrámu Panny Marie Královny, pro nějž May zakoupil obraz archanděla Michaela od Luďka Marolda, vybudování obchodní a měšťanské školy, otevření hudební a varhanické školy či zahájení provozu na místní dráze do Vítkovic. V těchto projektech se dlouhá léta veřejně angažoval a zasadil se o jejich uskutečnění.
   V roce 1902 odkoupil hotel Skalka v Kunčicích pod Ondřejníkem, z něhož s pomocí švagra MUDr. Bohuslava Müllera vybudoval lázeňské a léčebné zařízení. V roce 1909 předčasně ukončil své působení v Mariánských Horách a s rodinou přesídlil do Prahy, kde pokračoval v lékařské praxi.


  • čestný občan

   Mariánské Hory, Hranice, Hrabůvka


  • vzdělání

   gymnázium v Mladé Boleslavi
   gymnázium v Novém Bydžově
   Lékařská fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (1888–1894)

  • jiné pocty

   pamětní deska na domě Dr. Jana Maye v Mikulandské ulici v Praze č. 113/10, instalována v roce 1931
   pomník založení lázní Skalka Dr. Janem Mayem v roce 1902 v lázeňském parku v Čeladné, instalován 1998
   pamětní strom Lidumil v Čeladné na počest Dr. Jana Maye, slavnostně zasazen 25. 10. 2013
   pamětní deska v Mariánských Horách na domě č. 600/11 na Mariánském náměstí, slavnostně odhalena 1. 9. 2014


  • zaměstnání

   C. k. všeobecná nemocnice a zemská porodnice v Praze
   bratrská pokladna Severní dráhy Ferdinandovy, obvodní horní lékař
   soukromá lékařská a zubní praxe v Michálkovicích a Moravské Ostravě
   bratrská pokladna kamenouhelných dolů Vladimír Vondráček a spol.,
   bratrská pokladna těžířstva Marie Anne
   Obec Mariánské Hory, obecní lékař a zvěrolékař

  • odborné a zájmové organizace

   Podpůrný fond Purkyně, předseda
   Spolek českých mediků, starosta
   Literární a řečnický spolek Slavia, místostarosta
   Spolek pro stavbu kostela Panny Marie v Ostravské Lhotce, předseda
   tělocvičná jednota Sokol v Mariánských Horách, člen výboru
   Čtenářský spolek v Mariánských Horách
   Okrašlovací spolek pro Velké Kunčice, Čeladnou a okolí, předseda


  • obrazy

   img1638.jpg

   img1640.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • ulice

   Dr. Maye


  • události

   24. 1. 1909
   Pohřeb ředitelky školy Marie Matulové v roce 1909 1. 4. 1907
   Povýšení Mariánských Hor na město v roce 1907 15. 2. 1897
   Ustavující valná hromada lidové knihovny a čítárny pro Moravskou Ostravu a okolí


  • související odkazy

   Ostravský uličník
   ulice Dr. Maye


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 23. 09. 2021