Encyklopedie města Ostravy !!!

Julius Kittl. Zdroj: Archiv města Ostravy

  Julius Kittl


  • * 1.3.1855 Brno – † 7.6.1922 Vídeň (Rakousko)


  • knihkupec, tiskař a vydavatel


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Rakouská republika


  • zajímavé okolnosti

   Po vyučení knihařem v Lipsku (Německo) koupil v roce 1881 knihkupectví od dědiců knihtiskaře Reinharda Prokische a získal v roce 1882 povolení k provozování akcidenční tiskárny, zaměřené na výrobu tiskovin menšího rozsahu. Knihtiskařkou koncesi získal 21. 3. 1885 a tiskl a vydával německé i české noviny, časopisy, knihy, plakáty, spolkové stanovy, adresáře města aj.
   Zapojil se do spolkového a veřejného života ve městě. Patřil k stoupencům politického proudu německých liberálů a v roce 1908 se stal náhradníkem v obecním výboru Moravské Ostravy. Jeho rakouský patriotismus se projevil v letech 1. světové války, kdy se zapojil do charitativních a sbírkových akcí.


  • vzdělání

   vyučen knihařem v Lipsku


  • odborné a zájmové organizace

   spoluzakládal moravskoostravský živnostenský spolek
   aktivní člen turistického spolku Beskidenverein
   člen veslařského klubu Mährich-Ostrauer Ruder-Club


  • obrazy

   img2429.jpg

   img2430.jpg img2431.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Robert KORNER
   Reinhard Prokisch


  • události

   31. 10. 1912
   Založena Společnost přátel hudby 21. 3. 1885
   Julius Kittl získává knihtiskařskou koncesi (1885) 1881
   Založení německého veslařského klubu Mährich-Ostrauer Ruder-Club (1881) 1. 9. 1870
   Zahájení činnosti německého záloženského spolku pro Moravskou Ostravu v roce 1870Aktualizováno: 20. 12. 2023