Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  Prof. Dr. Mont. Ing. Jaroslav Jičínský


  • * 9.4.1870 Slezská Ostrava (m. č. Ostravy) – † 2.5.1959 Praha


  • důlní inženýr, montanista, vysokoškolský profesor


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Podílel se na výstavbě dolu Oskar, přestavbě dolu Terezie (bez omezení provozu), modernizaci a reorganizaci rosického revíru a některých kamenouhelných dolů v Maďarsku.
   Jako první v Rakousko- Uhersku postavil v rosicko-oslavanském revíru železobetonovou těžní věž s těžním strojem na elektrický pohon, umístěným na věži.
   Navrhl stavbu uhelné elektrárny v Oslavanech.
   Výsledky výzkumů publikoval v řadě odborných časopisů.
   Dal podnět k založení českého odborného časopisu zaměřeného na hornictví (založen 1900 pod názvem Hornické a hutnické listy)


  • vzdělání

   reálné gymnázium a česká reálka v Praze
   Vysoká škola báňská v Lubně (Leoben, Rakousko) (promoce 1891)

  • čestný doktorát

   Vysoká škola báňská v Příbrami (1922)

  • jiné pocty

   c. k. horní rada


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Vítkovické kamenouhelné doly (1892–1896)
   závodní na dolech v Pruském Slezsku (1896–1898)
   závodní dolu Terezie ve Slezské Ostravě (1898–1901)
   ředitel Rosické báňské společnosti (1901–1913)
   technický poradce a posléze ředitel Dunajské paroplavební společnosti (od 1914 převzal řízení revíru v Pětikostelí)
   technický poradce Rosické báňské společnosti
   předseda správní rady Západomoravských elektráren v Brně
   vysokoškolský pedagog a vedoucí ústavu Hornictví I. na Vysoké škole báňské v Příbrami

  • odborné a zájmové organizace

   Prokop (studentský spolek v Lubně)


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Vilém Jičinský


  • sourozenci

   Božena Karolina Elbertzhagen (Jičinská)


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Novotná


Aktualizováno: 04. 02. 2019