Encyklopedie města Ostravy !!!

Oldřich Šuleř v roce 2003, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií, Autor: Hana Kunzová

  JUDr. Oldřich Šuleř


  • * 1.6.1924 Moravská Ostrava – † 26.1.2015 Ostrava


  • prozaik, publicista, dramatik, literární kritik, autor rozhlasových a televizních her


  • pseudonym

   Ján Obraz, Jiří Pelíšek, J. Chabala, Jura Machýček, Cyril Krútílek ad.

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Šuleřovu tvorbu lze rozdělit na dvě základní oblasti: romány z dělnického prostředí, v raném období poznamenané schematismem a díla inspirovaná životem na Valašsku. Valašsku a Slezsku se rovněž věnoval ve svých beletrizovaných národopisných studiích a esejích.


  • čestný občan

   Ostravy (2009)

  • cena města

   Ostravy (2010)


  • vzdělání

   gymnázium v Opavě, ve Valašském Meziříčí (maturita 1943)
   Univerzita Karlova (1945-1949)


  • dílo

   zobrazit Literární dílo (výběr):

   - Letopisy v žule (1957)
   - Janíčkovi Malérečkovi (1960)
   - Bylina od černé žluny (1964?)
   - Na srnčích nohách (1966)
   - Inkognito (1967)
   - Je to chůze po kotárech (1989)
   - Zbojnické pohádky a pověsti z Valašska (1993)
   - Poklad pod jalovcem (1993)
   - Paměť domova (1994)
   - Sláva a pád valašského pánbíčka (1998)
   - Důvěrné dialogy (2000)
   - Bílý kůň ve znaku (2001)
   - Valašský poslanec T. G. M. (2002)
   - Hořela lípa, hořela (2002)
   - Úhlavní přítel (2002)
   - Nech sa búček zeleňá (2004)
   - Laskavé podobizny (2005)
   - Laskavé medailony (2007)


  • zaměstnání

   redaktor dětského vysílání Čs. rozhlasu v Ostravě (1949-1951)
   šéfredaktor literárně-dramatického vysílání Čs. rozhlasu v Ostravě (1951-1956)
   metodik Krajské lidové knihovny (1956-1957)
   ředitel Krajského nakladatelství v Ostravě (1957-1961)
   vedoucí redaktor měsíčníku Červený květ (1959-1960)
   tajemník ostravské pobočky Svazu československých spisovatelů (1961-1970)
   strojník v elektrárně (1971-1972)
   právníkem u Okresní správy silnic v Novém Jičíně (1972-1984)

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa (vyloučen na počátku tzv. normalizace)

  • odborné a zájmové organizace

   předseda ostravské pobočky Sdružení českých spisovatelů (1990-1994)
   předseda Obce moravskoslezských spisovatelů (1995-2000)
   rada Obce spisovatelů v Praze (do 2000)


  • obrazy

   img0658.jpg img0659.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000)"


  • související odkazy

   Slovník české literatury po roce 1945
   Wikipedie


  • autor

   Šústková


Aktualizováno: 22. 10. 2018