Encyklopedie města Ostravy !!!

Miloš Zapletal v dresu Ostravské Slavie Mariánské Hory. Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Miloš Zapletal


  • * 03.05.1898 Hranice (okr. Přerov) – † 18.06.1967 Ostrava


  • knihtiskař, all round sportsman, osvětový pracovník, divadelní ochotník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny knihtiskaře Prokopa Zapletala, který jej jako český vlastenec přivedl k cvičení v Sokole. Kromě tělocviku a gymnastiky se v Sokole začal věnovat také atletice. Především v meziválečné době se zasloužil o rozvoj lehké atletiky, házené a lyžařského sportu na Ostravsku. V sokolské organizaci i v rámci České atletické amatérské unie či Svazu lyžařů ČSR byl cvičitelem, instruktorem a rozhodčím. Pěstoval rovněž horolezectví, plavectví, kajakářství, jízdu na koni nebo tenis.
   Významně se zasloužil o rozvoj českého kulturního života na Ostravsku. Již v letech první světové války působil jako divadelní ochotník. Později se v rámci amatérského divadla zabýval i dramaturgickou prací.
   Jeho knihtiskárna v Mariánských Horách, kterou zdědil po svém otci, se pod jeho vedením stala jedním z nejvyhlášenějších ostravských podniků toho druhu, který byl znám i vydáváním speciálních a bibliofilských tisků. Sám Miloš Zapletal byl také autorem řady publikací z regionálních dějin a historie sportu. Mnohé jeho texty zůstaly jen v rukopise.


  • vzdělání

   pětitřídní obecná škola chlapecká v Hranicích
   C. k. státní gymnázium v Hranicích
   Státní vyšší gymnázium v Přerově
   České státní gymnázium v Kroměříži (maturita 1915)
   Městská obchodní škola v Mariánských Horách (1915–1916)
   Společenstvo svobodných a koncesovaných živností v Mariánských Horách (vyučen knihtiskařem 1920)

  • vyznamenání a pocty

   Čestné uznání Československého svazu tělesné výchovy (1964, 1965)
   Stříbrný odznak Ústředí městských divadelních ochotníků (1950)


  • zaměstnání

   majitel knihtiskárny v Mariánských Horách (1920–1951)

  • odborné a zájmové organizace

   Československá obec sokolská
   Česká amatérská atletická unie
   SK Ostravská Slavia Mariánské Hory
   Lyžařský klub Ostrava
   Svaz lyžařů RČS
   Československý svaz tělesné výchovy
   tělocvičná jednota Sokol Mariánské Hory
   Sportovní klub Moravská Ostrava (SKMO)
   Spolek divadelních ochotníků Tyl ve Vítkovicích
   Mladá scéna v Mariánských Horách


  • obrazy

   img1830.jpg

   img1850.jpg img1851.jpg img1852.jpg img1853.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 03. 06. 2022