Encyklopedie města Ostravy !!!

Salomon Mayer Rothschild. AMO, sbírka fotografií, sign. LXXX-6-71

  Salomon Mayer Rothschild


  • * 9.9.1774 Frankfurt nad Mohanem (Německo) – † 27.6.1855 Paříž (Francie)


  • finančník, průmyslník


  • šlechtický titul

   baron

  • národnost

   židovská


  • zajímavé okolnosti

   Salomon Mayer svobodný pán Rothschild byl zakladatelem finančního a průmyslového impéria Rothschildů v habsburské monarchii a nejvýznamnějším průmyslníkem 1. poloviny 19. století v ostravské průmyslové oblasti.

   Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem jako třetí dítě a druhý syn Gutlé Schnapperové (1753–1849) a Mayera Amschela Rotschilda (1744–1812). V roce 1800 se oženil s Caroline Sternovou (1782–1854). Měli spolu dvě děti.

   V roce 1816 se usídlil ve Vídni, kde získal městské právo a byl povýšen do šlechtického stavu. Roku 1822 mu císař František I. udělil titul baron.

   Byl hlavním investorem dráhy Severní dráhy císaře Ferdinanda z Vídně do Bochni (Polsko). Již v roce 1830 vyslal profesora Franze Xavera Riepla do Anglie aby se podrobně seznámil s fenoménem parní železnice, kterou následně projektoval. Rothschild tak podle svých hutních a uhelných lokalit mohl určit vedení první trati na slezském území, že mířilo přes Ostravu, nikoliv přes hlavní město Opavu nebo přes Těšín.

   Od roku 1831 usiloval o koupi rozestavěné Rudolfovy huti (Vítkovických železáren). Definitivně přešly železárny ve Vítkovicích do jeho vlastnictví 8. 4. 1843. Železárny poprvé navštívil v říjnu 1843, kdy si prohlédl rovněž některá důlní díla.

   Salomon Meyer Rothschild založil v Ostravě po něm pojmenovaný hlubinný černouhelný Důl Šalomoun a po jeho manželce pojmenovaný Důl Karolina. Uhlím zásoboval své Vítkovické železárny a Třinecké železárny. Ve Vítkovicích dal postavit empírový zámek.


  • čestný občan

   Vídeň (1843)


  • vyznamenání a pocty

   rytíř Řádu čestné legie


  • obrazy

   img2414.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Ernst Wilhelm Knippel


  • události

   1. 11. 1873
   Vznik Vítkovického horního a hutního těžířstva 1. 3. 1861
   Severní dráha Ferdinandova odkoupil koňskou železnou dráhu z Vítkovic do Přívozu (1861) 8. 4. 1843
   Vítkovické železárny ve vlastnictví Salomona Mayera Rothschilda (1843)


  • související odkazy

   WikipedieAktualizováno: 13. 12. 2023