Encyklopedie města Ostravy !!!

Wilhelm Gutmann. AMO, Sbírka fotografií, sign. LXXX-6-13l2
Aktualizováno: 13. 12. 2023