Encyklopedie města Ostravy !!!

Adolf Podroužek (1871–1945). Zdroj: Archiv města Ostravy

  Adolf Podroužek


  • * 31.10.1871 Napajedla (okr. Zlín) – † 20.01.1945 Moravská Ostrava


  • průkopník a organizátor beskydské turistiky a lyžařského sportu, veřejný činovník, národní aktivista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Protektorát Čechy a Morava


  • zajímavé okolnosti

   Od roku 1897 se významně angažoval v českém turistickém hnutí v beskydské oblasti. Díky jeho organizačním schopnostem se v Moravské Ostravě podařilo v roce 1898 uspořádat sjezd Klubu českých turistů, k jehož rozvoji činnosti na severovýchodě Moravy a ve Slezsku výrazně přispěl. V roce 1920 inicioval vznik beskydské župní organizace Klubu. Zasloužil se o rozšíření počtu turistických ubytovacích zařízení i sítě značených turistických cest v Beskydech. Stal se průkopníkem lyžařského sportu, podílel se např. na zřízení sjezdovky a skokanského můstku na Ondřejníku, napsal jednu z nejstarších učebnic jízdy na lyžích. Prostřednictvím své vášně pro fotografování přispíval k větší propagaci Beskyd a Ostravska v rámci cestovního ruchu.
   Měl též zásluhy o rozvoj českého národního společenského a kulturního života na Ostravsku přelomu 19. a 20. století. Jako předseda spolku veřejné knihovny a čítárny organizačně zajistil a uspořádal několik přednášek významných osobností české vědy a kultury i výstav předních českých výtvarníků. Zasazoval se o zřízení ostravské rozhlasové stanice.
   V národnostních otázkách týkajících se česko-německých vztahů zastával nekompromisní postoje, budící mnohdy kontroverze.


  • vzdělání

   reálka v Brně (1885–1892)
   německá vysoká škola technická v Brně (1893)
   kurz při učitelském ústavu v Příboře (1893)


  • zaměstnání

   obecná škola v Javůrku, výpomocný učitel (1893–1894)
   arcibiskupské železárny ve Frýdlantě nad Ostravicí (1895–1897)
   společnost Severní dráhy Ferdinandovy, technický úředník kamenouhelných dolů (1897–1933)

  • odborné a zájmové organizace

   Pohorská jednota Radhošť v Moravské Ostravě (jednatel, 1897–1898)
   Klub českých/československých turistů (jednatel místního odboru v Moravské Ostravě 1899–1929, předseda Pobeskydské župy 1920–1929, člen ústředí v Praze)
   tělocvičná jednota Sokol v Moravské Ostravě (vzdělavatel)
   Sportovní klub Lučina ve Slezské Ostravě (předseda lyžařského odboru 1902–1921, čestný člen)
   Okrašlovací a fototuristický spolek v Moravské Ostravě
   Veřejná lidová knihovna a čítárna lidová pro Moravskou Ostravu a okolí (předseda 1898–1918)
   Radioklub v Moravské Ostravě (předseda)


  • obrazy

   img1793.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Podroužková (Hynková)


  • děti

   Vladimír Podroužek
   Marie Podroužková (Podroužková)
   Jiřina Podroužková (Podroužková)


  • osoba na objektech

   Pamětní deska Adolfa Podroužka
   pamětní deska


  • události

   13. 5. 1926
   Memorandum Radioklubu Ostrava z roku 1926 s požadavkem zřízení rozhlasové stanice v Moravské Ostravě 26. 1. 1925
   Ustavení spolku Radioklub Ostrava 11. 12. 1902
   Zahájení činnosti Bruslařského a veslařského klubu Lučina v Polské Ostravě 28. 2. 1899
   Založení místního odboru Klubu českých turistů v Moravské Ostravě v roce 1899 13. 8. 1898
   IV. sjezd Klubu českých turistů v Moravské Ostravě v roce 1898
   další události (1)...


  • související odkazy

   Ostravský uličník
   ulice Podroužkova


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 03. 08. 2021