Encyklopedie města Ostravy !!!

Alois Adamus, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

  Alois Adamus


  • * 28.1.1878 Kunčice (m. č. Ostravy) – † 23.8.1964 Kosmonosy (okr. Mladá Boleslav)


  • středoškolský profesor, archivář, historicko-vlastivědný pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • nej...

   Ostrava: zakladatel Archivu města Ostravy

  • zajímavé okolnosti

   1. září 1923 byl jmenován do funkce ostravského archiváře a zároveň ředitele městského muzea. Setrval v těchto funkcích 12 let a za tu dobu dokázal vtisknout oběma institucím jasnou koncepci, díky níž byly schopné plnit své úkoly v oblasti správní a vědecké. Díky znalosti místních poměrů se mu podařilo zachránit před zničením celou řadu cenných materiálů. Jako archivář shromažďoval písemnosti, které následně třídil a popisoval. Svůj zájem zaměřil na dějiny města Ostravy a těšínského Slezska. Je autorem 29 samostatně vydaných publikací, přes 400 studií, článků a zpráv. Důraz kladl na vybudování vědecké archivní knihovny při archivu a muzeu a zároveň se snažil o získávání soudobého materiálu.


  • vzdělání

   německé gymnázium v Těšíně a Frýdku
   české gymnázium v Místku (maturita 1903)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1904-1908)

  • vyznamenání a pocty

   Ostrava (1948)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   středoškolský profesor v Praze, Lounech, Orlové, Českém Brodě, Moravské Ostravě, Turnově (1908-1918 a 1920-1938)
   pracovník tiskového oddělení plebiscitní komise při československo-polském sporu o Těšínsko (1918-1920)
   městský archivář a muzejník v Ostravě (1923-1935)


  • pojmenováno

   MŠ Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka


  • obrazy

   img0273.jpg

   img0274.jpg img1427.jpg


  • pojmenované ulice

   Adamusova (Hrabůvka)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Adamus
   Oldřich Dušek


  • události

   1. 9. 1923
   Alois Adamus byl jmenován do funkce městského archiváře


  • související odkazy

   Wikipedie


  • autor

   Novotná


Aktualizováno: 06. 12. 2018