Encyklopedie města Ostravy !!!

Ředitelka Archivu města Ostravy PhDr. Blažena Przybylová rozkládá dopis starosty Moravské Ostravy Jana Prokeše ze dne 9. 12. 1925 s názvem V upomínku na zašlé zlé doby, který byl v tubusu uloženém 80 let ve věži rekonstruované budovy...

  PhDr. Blažena Przybylová


  • * 7.3.1952 Ostrava – † 31.10.2017 Ostrava


  • archivářka, historička, ředitelka Archivu města Ostravy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistické republika, Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Organizačně zajistila dokončení přístavby nového depozitáře a rekonstrukce historické budovy městského archivu. Z jejího popudu začala být intenzivně prezentována práce archivu na veřejnosti prostřednictvím exkurzí, dnů otevřených dveří, přednášek a publikační činnosti.
   Byla výkonnou redaktorkou sborníku Ostrava, redakčně zajišťovala vydávání Ostravského kalendária, byla členkou redakční rady Vlastivědných listů, redakčního kruhu Archivního časopisu, zasedala v komisích Rady města Ostravy atd. Angažovala se v práci České archivní společnosti, jejíž místopředsedkyní byla v letech 2002 až 2008. Věnovala se výzkumu dějin židovské komunity v Ostravě a problematice finančních institucí lidového peněžnictví.
   Vyučovala předmět archivnictví na Ostravské univerzitě.


  • vzdělání

   Střední všeobecně vzdělávací škola v Ostravě (maturita 1970) Filozofická fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor archivnictví (promoce 1975)

  • vyznamenání a pocty

   medaile Za zásluhy o české archivnictví (2012)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Okresní archiv v Blansku, archivářka (1975–1977)
   Podnikový archiv Železáren a drátoven Bohumín, vedoucí (1977–1992)
   Archiv města Ostravy, archivářka (1993–1995), ředitelka (1995–2017)


  • obrazy

   img2519.jpg


  • prameny, literatura


  • stavby

   Archiv města Ostravy
   Špálova 19/450Aktualizováno: 28. 03. 2024