Encyklopedie města Ostravy !!!

Jan Čapek (1876–1918). Zdroj: Archiv města Ostravy.

  Jan Čapek


  • * 17.06.1876 Michle (m. č. Prahy) – † 17.06.1918 poblíž obce Fossalta di Piave (Itálie)


  • báňský úředník, sokolský činovník, národní aktivista, legionář


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z rodiny c. k. nadstrážníka.
   Pro nemožnost uživit se svým řemeslem přijal roku 1901 nabídku představitelů orlovského Sokola, kteří hledali pro jednu z nejstarších jednot na Těšínsku zkušeného cvičitele. Získal zaměstnání báňského úředníka na jámě Eleonora v Doubravě (od roku 1903 definitivní). Zapojil se do českých národních aktivit na Těšínsku a Ostravsku. Již v roce 1904 byl pro své schopnosti zvolen náčelníkem orlovské jednoty Sokola, z níž pro neshody s předsednictvem odešel v roce 1910. Podílel se následně na založení jednoty v Doubravě a stal se taktéž jejím náčelníkem. Od roku 1904 byl náčelníkem III. okrsku Moravskoslezské župy sokolské se sídlem v Moravské Ostravě a na župní valné hromadě 4. března 1906 zvítězil ve volbě náčelníka celé župy. V době jeho náčelnictví došlo ke zklidnění poměrů v župě a opadnutí osobních sporů. Moravskoslezská sokolská župa se do roku 1914 rozrostla více než dvojnásobně na 56 jednot a poboček s bezmála 4200 členy. Uspořádala sedm župních sletů, početně obeslala dva všesokolské slety 1907 a 1912, roku 1913 uspořádala krajský slet v Moravské Ostravě se zájezdem České obce sokolské a podílela se mj. na zájezdech českého sokolstva do Zagrebu (1906) a do Srbska a Bulharska (1910), na čemž se významně podílel rovněž jako cvičitel.
   V roce 1915 narukoval k rakousko-uherské armádě, ještě v témže roce byl zraněn a padl do zajetí. V italském zajateckém táboře Santa Maria Capua Vetere založil v lednu 1917 Československý dobrovolnický sbor na sokolském organizačním základu. Na jaře 1918 byl v rámci československých legií v Itálii nasazen při ofenzivě na Piavě.
   Původně byl spolu s dalšími padlými vojáky pohřben na hřbitůvku v obci Meolo nedaleko Benátek, v červnu 1922 byly jeho ostatky exhumovány, převezeny nejprve do Prahy, kde byly vystaveny na Staroměstské radnici, a následně 1. července 1922 do Doubravy, kde byly vystaveny v Národním domě. Pohřeb spojený s pietním průvodem proběhl v pondělí 3. července 1922 po krajském sletu sokolstva v Moravské Ostravě za účasti čelných představitelů Sokola a armády.


  • vzdělání

   obecná škola v Podskalí
   měšťanská škola
   vyučen rukavičkářskému řemeslu
   obchodní škola

  • vyznamenání a pocty

   italská stříbrná medaile Za statečnost

  • jiné pocty

   povýšen do hodnosti poručíka Československé armády in memoriam


  • zaměstnání

   jáma Eleonora-Bettina v Doubravě, báňský úředník (1901–1915)

  • odborné a zájmové organizace

   tělocvičná jednota Sokol na Vinohradech, cvičitel (1893–1903)
   tělocvičná jednota Sokol v Orlové, zástupce náčelníka, náčelník (1903–1910)
   tělocvičná jednota Sokol v Doubravě, zakládající člen, náčelník (1910–1915)
   Moravskoslezská župa sokolská v Moravské Ostravě, okrskový náčelník, náčelník (1903–1915)
   Česká obec sokolská, člen výboru (1912–1915)


  • hrob

   Pomník padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové


  • obrazy

   img2260.jpg

   img2261.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Růžena Čapková (Beránková)


  • děti

   Jaroslav Čapek


  • stavby

   Čapkova sokolovna
   Sokolská 46/1918


  • související odkazy

   Digitální archiv Zemského archivu v Opavě
   Záběry z pohřebního průvodu Jana Čapka v Orlové. Ostravský uličník
   Wikipedie


  • autor

   Daněk


Aktualizováno: 30. 05. 2023